kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Simulaatiot kiinteäksi osaksi opetusta
27.5.2014 12:00

Simulaatiot kiinteäksi osaksi opetusta

Julkaisu: Sosiaali- ja terveysalan simulaatio ja kehittämisympäristö SKY oppimisen ja opetuksen kehittäjänä


Simulaation käyttö sosiaali- ja terveysalan tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ja henkilöstön täydennyskoulutuksessa kehittää itseohjautuvuutta ja yleisiä valmiuksia etsiä itse ratkaisuja.  

Simulaatioita voidaan käyttää muun muassa ammatillisiin valmiuksiin, eettisiin kysymyksiin, asiakkaan kohtaamiseen, ryhmätyötaitoihin, työmenetelmiin ja työyhteisötaitoihin liittyvissä harjoitteissa.

SKY-hankkeessa toimivat sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmät, alan opiskelijat ja opettajat. Käyttäjinä ja palvelun suunnittelijoina ja toteuttajina olivat alueen järjestöt, yritykset, kolmas sektori sekä yksittäiset palvelunkäyttäjät. Näin opittiin toimimaan myös yli sektorirajojen.

Hannele Palorannan toimittamassa artikkelikokoelmassa kuvataan konkreettisia esimerkkejä ja kokemuksia oppimisesta ja opettamisesta simulaatioympäristöissä. Julkaisu palvelee myös niitä, jotka haluavat tietää simulaatioista, niiden käytöstä ja merkityksestä sekä simulaatiopedagogiikan integroimisesta opintokokonaisuuksiin ja toteutussuunnitelmiin.

Julkaisu on myös hyvä esimerkki siitä, miten opiskelijoiden tekemät opinnäytetyöt ja muut toimeksiannot ovat palvelleet hanketta ja myös opiskelijoita itseään.

Kirjoittajina toimivat hankkeeseen osallistuneet opettajat, tiloja suunnitelleet ja käyttäneet yhteistyökumppanit sekä opiskelijat.

Julkaisu on maksuton ja sitä saa sekä nidottuna että sähköisenä. Lue lisää.seminaari