kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Simulaationäyttelijöiden valmistujaiset
19.9.2016 13:00

Simulaationäyttelijöiden valmistujaiset

Perjantaina 16.9. valmistui Lapin AMK:n hyvinvointialan HoiSim – Hoitotyön simulaatiot näkyväksi – projektin simulaationäyttelijäkoulutuksesta jo toinen opiskelijaryhmä.


Simulaationäyttelijäkoulutuksessa on ollut mukana aivan tavallisia, eri-ikäisiä ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka ovat olleet halukkaita toimimaan potilaan tai asiakkaan roolissa sosiaalialan ja hoitotyön opiskelijoille.

Lapin AMKin hyvinvointialalla aloitettiin vuoden 2015 alussa kansallinen ja kansainvälinen HoiSim – Hoitotyön simulaatiot näkyväksi - projekti, joka sisältää neljä työpakettia, joista yksi osatyöpaketti on simulaationäyttelijäkoulutus, ”Simppa”. Sen tavoitteena on luoda koulutusmalli simulaatioissa näyttelijöinä toimiville. Kouluttajina ja koulutuksen suunnittelijoina ovat toimineet Lapin AMKin lehtorit Paula Yliniemi Rovaniemen kampukselta ja Raimo Vähänikkilä Kemi-Tornion kampukselta. Projektin vastaavana on toiminut Paula Poikela.

Vuorovaikutustaidot ja ihmisen kohtaaminen sekä asiakkaiden avuntarpeen tunnistaminen ovat hyvinvointialalla tärkeitä taitoja työelämässä. Simulaationäyttelijät vastaavat tähän aitouden tarpeeseen. Sosiaali- ja terveysalan järjestelmällistä ja tavoitteellista simulaationäyttelijäkoulutusta ei ole Suomessa järjestetty. Havaintoja vastaavanlaisesta koulutusmallista emme ole tavanneet perehtyessämme kansainvälisiin raportteihin ja tutkimuksiin, joten koulutus on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen.

Koulutus koostuu neljästä lähijaksosta ja niiden väliin jäävistä ”käytännön harjoitteluista”, jossa näyttelijät harjoittelevat potilaan roolissa olemista vastaanottotilanteista vuodeosastolla olemiseen. Simulaationäyttelijänä toiminen ei edellytä aikaisempaa näyttelijäkoulutusta. Simulaationäyttelijöiden koulutus kestää noin puoli vuotta ja se on rakennettu vaiheittain eteneväksi prosessiksi. Koulutus koostuu kontaktijaksoista ja niiden välissä tehtävistä simulaationäyttelijä rooleista simulaatioympäristössä. Näyttelijät toimivat potilaina, asiakkaina ja omaisina aina tarpeen mukaan. Jokainen saa oman roolinsa vastuu opettajalta etukäteen, jonka pohjalta hän valmistautuu omaan suoritukseensa.


simulaationäyttelijät.JPG

Simulaationäyttelijöillä sekä ryhmän kouluttajilla oli loistava ryhmähenkisimulaationäyttelijä todistusten jako.JPG

Valmistuneet simulaationäyttelijät saivat todistuksen