kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Sairaanhoitajien digitaalista osaamista tarvitaan
Uutiset
1.6.2022 8:00

Sairaanhoitajien digitaalista osaamista tarvitaan

Heidi Jänkälän ja Ella Norroksen YAMK-opinnäytetyössä kuvattiin sairaanhoitajien digitaalisten tietojärjestelmien käytön osaamista ja käytön kokemuksia sekä tarkasteltiin Suomen ammattikorkeakoulujen sairaanhoitajille suunnattujen YAMK-tutkintojen digitaalisuuteen keskittyviä koulutussisältöjä.


Teknologian ja digitalisaation kehittyminen vaativat sosiaali- ja terveysalan henkilökunnalta muuntautumista ja uudenlaista osaamista. Erilaisten digitaalisten välineiden ja tietojärjestelmien käytön lisääntyminen osana työtehtäviä lisää myös koulutusten ja osaamisen tarpeita. Tähän yhtenä ratkaisuna on ammattikorkeakoulujen tarjoamat ylemmät tutkinnot (YAMK), jotka mahdollistavat oman asiantuntijuuden kehittymisen lisäksi työelämän kehittämistä ja innovaatiotoimintaa.

Mielenkiinnosta sairaanhoitajien digitaalista osaamista kohtaan, Heidi Jänkälä ja Ella Norros kuvasivat kirjallisuuskatsauksella sairaanhoitajien digitaalisten tietojärjestelmien käytön osaamista ja käytön kokemuksia. He tarkastelivat Suomen ammattikorkeakouluja ja analysoivat 14:ta sairaanhoitajille suunnattua YAMK-tutkintoa ja niiden 71 digitaalisuuteen keskittyvää opintojaksoa.

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa, vastaako sairaanhoitajille suunnattujen ylemmän ammattikorkeakoulun digitaalisuuteen keskittyvät koulutussisällöt kirjallisuuskatsauksesta esiin nousseita kehittämis- ja osaamistarpeita.

Kirjallisuuskatsauksessa lisääntyvinä tarpeina nähtiin teknologian käyttö, tiedonhallinta ja tietojärjestelmäosaaminen sekä niihin liittyvä koulutus ja hoitotyön johtaminen. Keskeiset tulokset osoittivat, että sairaanhoitajilla on tieto- ja viestintäteknologian osaamista, mutta jatkokouluttautumista ja perehdytystä tarvitaan lisää.

Digitaalisella osaamisella koettiin olevan vaikutusta hoidon laatuun, potilasturvallisuuteen, henkilökunnan asenteisiin sekä johtamiseen. Sairaanhoitajia toivottiin myös mukaan teknologian suunnitteluun ja käyttöönottoon. YAMK-tutkintojen opintosuunnitelmien tavoitteet osoittivat digitaalisen ja teknologisen asiantuntijuuden sekä osaamisen kehittymistä, tietotaidon lisäämistä, monialaisen osaamisen hyödyntämistä sekä johtajuuden vaikutusta niin opiskelijaan itseensä kuin teknologisoituvaan hoitotyöhön.

Lisäksi tarkastelun mukaan koulutukset tarjosivat monipuolisesti digitalisaatioon liittyvää koulutusosaamista, tiedonhallintaa ja tulevaisuuden teknologioiden käytön ymmärrystä sekä hyödynnettävyyttä. Johtopäätöksinä voidaan todeta sairaanhoitajille suunnattujen digitaalisuuteen keskittyvien YAMK-tutkintojenmahdollistavan monipuolistaja monialaista asiantuntijuus- sekä erityisosaamista, jotka vastaavat kirjallisuuskatsauksesta esiin nousseisiin tarpeisiin. Lisäksi suurin osa tarkasteluun mukaan valituista opinnoista järjestettiin kokonaan tai lähes kokonaan verkko-opintoina, mikä voi lisätä halukkuutta jatkokouluttautumiseen ryhtymisessä. Myös opintojen valinnaisuus niin oman korkeakoulun sisällä kuin muiden korkeakoulujen välillä tuo vaihtelua ja mielenkiintoa opiskeluun. Monipuolisten digiopintojen tarjoaminen ja niiden kautta osaamisen kehittyminen voi tuottaa uusia mahdollisuuksia sairaanhoitajien työnkuvassa. Tätä digitaalista asiantuntijuuttaja maisteritason osaamista tulisi osata myös hyödyntää enemmän eri organisaatioissa.

Heidi Jänkälä (Sairaanhoitaja YAMK) jankala.heidi@gmail.com
Ella Norros (Sairaanhoitaja YAMK) ella.norros@gmail.com
Kuvituskuva tietokone

Photo by Crew on Unsplash