kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / SKY - Vain taivas kattona
23.5.2014 15:00

SKY - Vain taivas kattona

SKY-hankkeen päätösseminaari: simulaatioiden mahdollisuudet ovat monet niin opetuksessa kuin työelämässäkin.


Terveysalan toimipisteeseen Kemiin kokoontui 50 asiantuntijan ja 80 opiskelijan joukko käymään läpi Sosiaali- ja terveysalan simulaatio- ja kehittämisympäristö SKY:n hankkeen aikana kertyneitä kokemuksia ja suunnittelemaan toiminnan jatkoa.

Ensimmäisenä seminaaripäivänä keskityttiin simulaatioihin oppimisympäristöinä. Puheenjohtajana toimi erikoissuunnittelija Leena Leväsvirta ja avajaissanat esitti Hyvinvointipalvelualan osaamisjohtaja Outi Hyry-Honka Lapin ammattikorkeakoululta.

SKY:n tarinan kertoi projektipäällikkö Hannele Paloranta ja verkostoitumisen merkityksestä simulaation suunnittelussa ja toteutuksessa kertoi lehtori Tuija Uski-Tallqvist Metropolia ammattikorkeakoulusta.


Kokemuksia simuloinnista ja sähköisistä palveluista kertoivat lehtorit Sirpa Orajärvi, Marja Palmgren ja Rauni Räty.  Hoitotyön lisäksi simulaatioita on hyödynnetty sosionomien koulutuksessa ammatillisen vuorovaikutuksen, lapsi- ja perhetyön menetelmien, päihdetyön, vanhustyön, kuntouksen, vammaistyön, palveluohjauksen ja esimiestyön harjoitteissa.

SKY:n osana on opiskeltu sähköisten palvelujen käyttöä. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus POSKE ylläpitää
virtu.fi palveluportaalia, joka tarjoaa sähköisiä palveluita hyvinvoinnin tueksi.

Sari Halttunen ja Birgit Mylläri kertoivat puolestaan opettajien kokemuksia monialaisten simulaatioiden toteuttamisesta. Opiskelijan kokemuksista puolestaan kertoivat sosionomiopiskelijat Irma Isometsä ja Heikki Korkeasalo.

 
Torstain seminaaripäivän puheenjohtajana toimi kirurgian ylilääkäri, ohjausryhmän pj Outi Nyberg Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiiristä.

Aamupäivän aluksi kuultiin työelämän ja järjestöjen kokemuksia simulaatioympäristön käytöstä, joita jakoivat ensihoidon kenttäjohtaja Juha Buska Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiristä sekä kokemuskouluttajat Minna Perttunen ja Reijo Koivumies.

Terveydenhoitajaopiskelijat Emmilotta Huttunen ja Nina Talman ovat tehneet opinnäytetyönsä aiheesta Länsi-Pohjan keskussairaalan hoitohenkilökunnan täydennyskoulutustarpeen kartoitus simulaatio- ja kehittämisympäristössä tapahtuvaa täydennyskoulutusta varten. Työharjoittelusta SKY-hankkeessa kertoi puolestaan geronomi (amk) Varpu Tukia.

Online simulation and Immersive Education -tutkimusryhmän päällikkö Nigel Wynne Birmingham City University -yliopistosta Iso-Britanniasta alusti englannin kielellä aiheesta Virtual Case and simulations.

Katso kuvia seminaarista.sairaala

Opiskelijat esittelevät SKY-hospitaalin toimintaa Nigel Wynnelle.