kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle vaikuttavuusarvio tiedolla johtamisen tueksi
2.12.2022 8:00

Rovaniemen kylien kehittämissäätiölle vaikuttavuusarvio tiedolla johtamisen tueksi

Nina Teräs tutki YAMK-opinnäytetyössään Rovaniemen kylien kehittämissäätiön toimeksiannosta säätiön kyläyhdistyksille myöntämien kehittämisavustusten vaikuttavuutta.


Lapin ammattikorkeakoulun opiskelija, Insinööri (AMK) Nina Teräs laati ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyönään säätiön kyläyhdistyksille myöntämien kehittämisavustusten vaikuttavuusarvion. Tarkastelu kohdistui vuosiin 2019–2021. Opinnäytetyö oli osa Tiedolla johtamisen asiantuntija -koulutusohjelmaa.

Rovaniemi on pinta-alaltaan Suomen suurin kaupunkikunta, joka syntyi kuntaliitoksessa vuonna 2005, kun Rovaniemen maalaiskunta ja Rovaniemen kaupunki yhdistyivät. Kuntien yhdistymisvaiheen aikana Rovaniemen maalaiskunta perusti Rovaniemen kylien kehittämissäätiön. Säätiön tehtävänä on ylläpitää ja kehittää entisen lakkautetun maalaiskunnan kyläalueiden elinvoimaa. Säätiö on toimintahistoriansa ajan myöntänyt kyläyhdistyksille avustuksia kylän kehittämiseen. Nyt laadittu vaikuttavuusarvio oli ensimmäinen säätiön toimintaa koskeva tutkimus.

Tutkimusta varten laadittiin viitekehys siitä, millä tavalla säätiön vaikuttavuus syntyy, kun huomioidaan, että avustuksen hakijoina ja saajina olivat kyläyhdistykset, jotka olivat myös kehittämistoimenpiteiden toimeenpanijoita. Tutkimusotteena oli määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus. Tutkimuksessa lähdettiin siitä, että säätiön kehittämisavustusten vaikuttavuus voi syntyä vain yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Viitekehyksen perusteella laadittiin tutkimuksen mittausmalli.

Tutkimuksessa kuultiin avustusta saaneiden kyläyhdistysten edustajia. Webropol -kyselytutkimus suunnattiin vuoden 2022 maaliskuussa kyläyhdistyksen hallituksessa toimineille jäsenille. Lisäksi tutkimukseen laadittiin dokumenttianalyysi vuosina 2019–2021 myönnetyistä kehittämisavustuksista.

Tutkimukseen luotua mittausmallia voidaan käyttää sellaisenaan laadittaessa uutta vaikuttavuusarviota. Mittausmallin sisältämät säätiön vaikuttavuuden osatekijät ovat nostettavissa esiin myös yksittäisinä laadittaessa organisaation strategiaa ja siitä johdettuja tavoitteita. Mittausmallin avulla organisaation toiminnan kehittäminen ja tiedolla johtaminen voidaan kohdistaa kulloinkin huomiota vaativiin osa-alueisiin.

Tutkimuksen tuloksena säätiön kehittämisavustuksilla todettiin olevan vaikuttavuutta kyliin syntyneinä ilmiöinä, kuten rohkaistuminen, kehittämistoimien nopeutuminen ja korkea luottamus kylän tulevaisuutta kohtaan. Haasteiksi ja kehittämiskohteiksi tutkimuksessa nousivat säätiön tunnettuus sekä avustusten alhainen vaikutus kylien työllisyyden kasvuun.
Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Rovaniemen kylien kehittämissäätiö. Tutkimus toteutettiin vuoden 2022 aikana.

Linkki opinnäytetyöhön (Theseus)

Lisätietoja: 

Nina Teräs
nina.teras(at)gmail.com


Kuvassa laskin ja kynä