kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Rovaniemen kaupunki valvoo kotihoidon laatua aiempaa suunnitelmallisemmin
26.5.2020 7:00

Rovaniemen kaupunki valvoo kotihoidon laatua aiempaa suunnitelmallisemmin

Geronomi Hanna Ruokanen kehitti YAMK-opinnäytetyössään yksityisen kotihoidon valvontasuunnitelman Rovaniemen kaupungin kotihoidon ostopalveluille.


Rovaniemen kaupunki valvoo yksityisen kotihoidon palveluntuottajien toimintaa suunnitelmallisesti valvontasuunnitelman avulla. Suunnitelmallisen valvonnan avulla varmistetaan, että asiakkaat saavat laadukkaita kotihoidon palveluita, jotka täyttävät kunnan ja lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Rovaniemen kaupunki vastaa alueensa lakisääteisten sosiaalipalveluiden järjestämisestä, joihin myös sosiaalihuoltolain mukainen kotihoito kuuluu. Kaupunki voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat kotihoidon palvelut itse tai vaihtoehtoisesti ostaa ne sopimusperusteisesti yksityiseltä palveluntuottajalta.

Kaupungin tulee valvoa kaikkia alueellaan toimivia yksityisiä palveluntuottajia ja lisäksi varmistaa, että kotihoidon ostopalveluiden osalta myös hankintasopimusta noudatetaan.

Hyvinvointiosaamisen johtamisen YAMK-opinnäytetyössään geronomi Hanna Ruokanen kehitti yksityisen kotihoidon valvontasuunnitelman Rovaniemen kaupungin kotihoidon ostopalveluille. Valvontasuunnitelman avulla yksityistä kotihoitoa valvova työntekijä voi varmistaa, että kotihoidon palvelut tuotetaan sovitusti ja asiakkaat saavat heille myönnetyt palvelut.

Kehittämistyön aluksi kartoitettiin työntekijöiden näkemykset valvonnan nykytilanteesta ja kehittämistarpeista. Lisäksi tarkasteltiin, miten valvonta on sisällytetty kaupungin ja palveluntuottajien välisiin tarjouspyyntöasiakirjoihin.

Rovaniemellä tehtiin yksityisen kotihoidon palveluntuottajien valvontaa aiemminkin pääasiassa suunnitelmallisesti ja reaktiivisesti. Valvonnan painopiste oli asiakkaiden saaman palvelun valvonnassa, ei niinkään sopimusvalvonnassa. Valvontaa haluttiin kuitenkin kehittää enemmän ennaltaehkäisevään suuntaan, ja valvontatehtäviin toivottiin selkeää työnjakoa sekä ohjeita valvonnan toteuttamisesta. Tarjouspyyntöasiakirjoihin valvonta oli sisällytetty erilaisina palveluntuottajaan tai palveluntuotantoon liittyvinä vaatimuksina.

Kehittämistyön lopputuloksena tehtiin yksityisen kotihoidon valvontasuunnitelma. Suunnitelma on valvonnan tietopaketti, jossa kuvataan selkeästi eri valvontaviranomaisten vastuut ja valvontatehtävät sekä asiakkaan oikeusturva.

Valvontasuunnitelmaa täydennettiin valvonnan sisäisellä ohjeella, joka on valvontaa toteuttavan työntekijän työohje. Sisäisen ohjeen rinnalle tehtiin valvonnan aikataulu, johon on kirjattu säännöllisesti tehtävät valvontatehtävät. Suunnitelmakokonaisuuden avulla valvontaa toteuttava työntekijä voi toteuttaa tasalaatuista ja suunnitelmallista valvontaa yksityisille kotihoidon palveluntuottajille.

Valvontasuunnitelma toimii myös laadunhallinnan työkaluna, jonka avulla on mahdollista johtaa, suunnitella, arvioida ja parantaa kotihoidon ostopalveluiden laatua. Valvontasuunnitelman avulla opinnäytetyön toimeksiantaja voi myös yhtenäistää koko palvelualueen sisäisiä valvontakäytäntöjä ja kehittää sosiaalihuollon valvontaa.

Lisätietoja:
Geronomi YAMK Hanna Ruokanen p, 040 820 8173, hannam.ruokanen(ät)gmail.com
Vanhus hoiva kädet.jpg