kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Rovaniemen Likiliikkeelle valmisteilla oma mobiilisovellus
10.11.2017 11:00

Rovaniemen Likiliikkeelle valmisteilla oma mobiilisovellus

Vuonna 2015 perustetulle, paikallisuutta edustavalle yrittäjäyhteisö Likiliikkeelle on tehty sisältöpohja omaa mobiilisovellusta varten. Likiliike-palvelumerkki tunnistetaan jo hyvin Rovaniemen katukuvassa.


Internetissä ja katugallupeina toteutettuun kyselyyn osallistui toukokuun 2017 aikana 524 vastaajaa. Rovaniemeläisistä 84 prosenttia oli nähnyt Likiliike-tunnuksen Rovaniemen katukuvassa ja 74 prosentille vastaajista sen merkitys oli ennestään tuttu.

Kyselyssä kartoitettiin myös ostokäyttäytymiseen liittyviä tekijöitä. Aineiston perusteella voidaan todeta, että Rovaniemen elinvoimaisuus, lähipalveluiden säilyminen ja yrityksen rovaniemeläisyys ovat kuluttajille tärkeää.

Vastaajista 27 prosenttia ilmoitti, että yrityksen kuuluminen Likiliikkeeseen on heille tärkeää. Ajatus Likiliike-palvelumerkin takana oli kohtuullisen yhtäläinen kyselyyn vastanneiden arvojen kanssa.

Tiedot käyvät ilmi Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden Eveliina Hiltusen ja Jutta Kämän opinnäytetyötään varten tekemästä selvityksestä. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää sisältöpohja Likiliike-mobiilisovellukselle ja kartoittaa Likiliikkeen tunnettuutta.

- Mobiilisovelluksilta toivotaan helppokäyttöisyyttä ja niiden sisällön tulee olla informatiivinen. Kuluttajat haluavat helppoutta ostoprosessiinsa ja tietojen tulee olla vaivattomasti saatavilla, Eveliina Hiltunen kertoo.

Suunnitteilla oleva Likiliike-mobiilisovellus kokoaisi yhteen 172 yrityksen tiedot, sijainnit, tarjoukset ja edut sekä uutiset. Mobiilisovelluksen avulla kuluttaja saisi tietoa Likiliikkeestä ja siihen kuuluvista yrityksistä, ja se mahdollistaisi sujuvan asioinnin paikallisen yrityksen kanssa. Se vastaisi myös Likiliikkeen tarpeeseen lisätä tunnettuutta ja kehittää toimintaansa.

- Tämän päivän ostokäyttäytymistä ohjaa monikanavaisuus. Kuluttajan ostopäätös syntyy usein tutkimalla mobiilin tai Internetin avulla tuotetietoja, vertailemalla hintoja ja etsimällä suosituksia. Taustatyö tuotevertailuineen on siis tehty jo ennen fyysiseen yritykseen astumista. Menestymisen varmistaakseen yritysten tulisikin kartoittaa palvelunsa monikanavaisuus, Jutta Kämä vinkkaa.

Hiltusen ja Kämän mukaan mobiilisovellusten avulla voidaan saada uusia asiakasryhmiä ja sitouttaa vanhoja asiakkaita. Mikäli yritys ei ole tässä kehityksessä mukana vaarana on, että liiketoiminta ei tule säilymään ennallaan tulevaisuudessa.

Kysely osoitti, että mobiilisovelluksen käyttäjät kuuluvat alle 50-vuotiaisiin. Vastaajat toivoivat mobiilisovellukselta verkkokauppaa, sovelluksen helppokäyttöisyyttä sekä yksityiskohtaisempaa tietoa itse yrityksistä ja yrittäjistä.

- Likiliikettä voidaan pitää merkittävänä yrittäjäyhteisönä alueella. Sen johdon tulisi olla suunnitelmallista ja organisoitua, jotta kehitystä voisi tapahtua vielä tulevaisuudessakin. Myös yhteistyötä siihen kuuluvien yritysten välillä tulisi tiivistää, toteavat Hiltunen ja Kämä.

Likiliikkeen toiminta-ajatuksena on tuoda yritysten rovaniemeläisyys kuluttajien tietoon Likiliike-palvelumerkin avulla. Jotta yritys voi liittyä Likiliikkeeseen, tulee sen täyttää tietyt kriteerit. Muun muassa omistuspohjasta vähintään 50 prosenttia tulee olla rovaniemeläisten omistuksessa ja yrityksen päätoimipaikan tulee sijaita Rovaniemellä. Likiliike haluaa kehittää toimintaansa ja mobiilisovelluspohjan luominen sekä tunnettuuden kartoittaminen olivat osa heidän kehittämistoimiaan.


Lisätietoja:

Eveliina Hiltunen
045 679 1128
eruokanen(ät)gmail.com

Jutta Kämä
040 551 5602
jutta.kama(ät)gmail.comlikiliike rovaniemi.png