kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Robocoast EDIH -konsortio kantaa vastuuta Suomen teollisuuden uudistamisesta
13.6.2022 9:00

Robocoast EDIH -konsortio kantaa vastuuta Suomen teollisuuden uudistamisesta

Robocoast EDIH -konsortio vastaa kansallisella tasolla teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä. Lapin AMK toimii maakunnassaan Core Competence Centerin roolissa.


Euroopan komissio on valinnut Robocoast EDIH -konsortion European Digital Innovation Hub:ksi eli EDIH-organisaatioksi. Suomeen valittiin yhteensä neljä EDIH-organisaatioita. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 283 hakemuksesta 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona.

EDIH-organisaatioiden tehtävänä on toimia yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteenä, jonka kautta yritykset löytävät helposti tarvitsemansa osaamisen, koulutusta, asiantuntijaresursseja, kumppaneita, kehitysympäristöjä erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen ja toiminnan modernisointiin. Yrityksille tarjotaan apua myös rahoituksen hankintaan.

EDIH-palvelutoiminta rahoitetaan 50 prosenttisesti EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta (DEP), 30 prosenttia rahoituksesta tulee Business Finlandilta ja 20 prosentin osuus rahoituksesta on operatiivisten toimijoiden omarahoitusta. Rahoituspäätös on kolmivuotinen, minkä jälkeen toiminnan vaikuttavuus evaluoidaan. Robocoast EDIH -konsortion budjetti seuraavalle kolmelle vuodelle on noin 3 094 000 euroa.

Robocoast EDIH -konsortioon kuuluu 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio on verkottunut vahvasti niin muiden EDIH-organisaatioiden kuin myös palvelutoiminnan kannalta keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa; CSC, EEN, DIMECC, EIT Digital, Tieke ja Crazy Town.

Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen. Robocoast EDIH -konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy.

Lapin ammattikorkeakoulu on mukana konsortiossa. Ammattikorkeakoulun ehdottomana vahvuutena konsortiossa on robotiikka, kestävät tuotantomenetelmät ja teollisuus 4.0-osaaminen. Konetekniikan Älypaja - oppimis- ja kehittämisympäristön resursseja Robocoast EDIH -konsortio välittää niin suomalaisille kuin eurooppalaisille teollisuusyrityksille.

- Robocoast EDIH konsortio auttaa ja tukee maakunnan pk-yritysten kansainvälistä kilpailukykyä vauhdittamalla niiden digitaalisten ratkaisujen kehittämistä. Lapin ammattikorkeakoululla on paljon annettavaa tähän työhön muun muassa tunnistamalla aktiivisesti pk-yrityksen kehittämistarpeita ja hakemalla niihin tarpeisiin sopivia digitaalisia ratkaisuja, toteaa maakuntajohtaja Mika Riipi.

Lapin ammattikorkeakoulun osaamisaluejohtaja Hannu Kähkölä on Robocoast konsortion johtoryhmän jäsen. Hän vahvistaa ammattikorkeakoulun pyrkimyksen tukea yrityskumppaneidensa kilpailukykyä ja uuden liiketoiminnan syntymistä Lapissa:

- Robocoast EDIH konsortion avulla voimme entisestään vahvistaa yhteistyötä alueen kumppaneidemme kanssa ratkomalla yhdessä heidän tulevaisuuden haasteita alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Konsortion kautta meille avautuu myös mahdollisuuksia osallistua laajempiin eurooppalaisiin rahoitushakuihin.

Lapin AMK toimii maakunnassaan Core Competence Centerin roolissa Robocoast EDIH konsortion sekä alueen yritysten ja työelämän välillä.

- Toisin sanoen, roolimme on vastata yritysten ja työelämän tarpeisiin omalla osaamisella ja kehittämisympäristöillä mutta myös välittää Robocoast EDIH konsortion osaamista Lapin alueen toimijoiden tarpeisiin, ammattikorkeakoulun kehittämispäällikkö Ville Rauhala täsmentää.

TEM:n TKI-tiekartassa kuvattujen strategisten kehittämiskohteiden toimenpiteet, kuten yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa solmitut ekosysteemisopimukset, tukevat hyvin EDIH-organisaatioiden toiminnalle asetettuja tavoitteita. EDIH-organisaatiot ovat myös keskeinen työkalu TEM:n Tekoäly 4.0 -ohjelman käytännöntason toteutuksessa.

Robocoast EDIH -konsortio toteuttaa EDIH-palveluaan toimimalla lähellä yrityksiä ja tunnistamalla yritysten modernisointiin liittyviä haasteita sekä hakemalla näihin haasteisiin parhaiten soveltuvia menetelmiä ja ratkaisuja. Lisäksi Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen digitaalista osaamista ja TKI-ympäristöjä sekä myös teknologiakumppaneita yritysten tarpeisiin. Robocoast EDIH -konsortio vastaa kansallisella tasolla teollisuusyritysten digitalisaation edistämisestä.

Syksyn 2022 aikana Robocoast EDIH -konsortio tulee järjestämään useilla eri paikkakunnilla kick off-tilaisuuksia, joissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

• Kehittämispäällikkö Ville Rauhala, 044 478 0260, ville.rauhala(a)lapinamk.fi
• Mikko Puputti, 044 710 5343, mikko.puputti(a)prizz.fi, www.robocoast.eu
• Pirita Ihamäki, 040 164 6339, pirita.ihamaki(a)prizz.fi, www.robocoast.euKarttakuvaan merkittynä Suomen robocoast-toimijat.