kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Rakenteinen hoitotieto osana hoitotyön johtamista ja päätöksentekoa
20.2.2023 14:00

Rakenteinen hoitotieto osana hoitotyön johtamista ja päätöksentekoa

Saija Stenrothin ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössä tutkittiin rakenteisen hoitotiedon hyödyntämistä osana hoitotyön tiedolla johtamista. Tutkimuksen avulla lisättiin hoitotyön johtajien tietoisuutta päivittäiskirjaamisen tietosisällöstä ja -tarpeista sekä selvitettiin tiedon käyttötarkoituksia hoitotyön johtamisessa.


Terveydenhuollossa tuotetaan valtavasti tietoa potilaan hoitotyöstä. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää luotettavaa, johtamista ja päätöksentekoa tukevaa tietoa. Yhteisten termistöjen hyödyntäminen ja tiedon tuottaminen rakenteisesti parantavat tiedon laatua ja edistävät tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia ensisijaisten käyttötarkoitusten lisäksi tiedon toisiokäytössä. Rakenteisen hoitotiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia ja vaatimuksia hoitotyön tiedolla johtamisessa on tutkinut Saija Stenroth Tiedolla johtamisen asiantuntija YAMK -koulutukseen kuuluneessa ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyössään.

Stenrothin opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä hoitotyön johtajien tietoisuutta päivittäiskirjaamisen tietosisällöstä ja -tarpeista sekä selvittää tiedon käyttötarkoituksia hoitotyön johtamisessa. Stenroth työskentelee tietojärjestelmäkehityksessä rakenteista kirjaamista kehittäen ja on kiinnostunut rakenteisen hoitotiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintaa edistävänä. Tutkimus toteutettiin integroivana kirjallisuuskatsauksena, jolla haettiin aiemmin tutkittua tietoa aiheesta.

Hoitotyön johtamisen tietotarpeet rakenteiselle hoitotiedolle


Hoitotyön tiedolla johtamisen ensisijaisena vaatimuksena on laadukas eli edustava tieto. Edustava tieto on yhtenäistä, ajantasaista ja reaaliaikaista. Edustavaan tietoon sisältyvät tieto rakenteisen hoitotiedon käyttöasteesta ja esiintyvyydestä. Käyttöasteella voidaan osoittaa työn kuormittavuutta ja kirjaamisen osaamistason vaatimuksia. Rakenteinen hoitotieto on hyödynnettävissä sellaisenaan, mutta sen hyödyt korostuvat, kun sitä yhdistetään muihin, kuten potilashallinnollisiin tai potilaan personoituihin tietoihin. Yhdistettyjen tietojen kokonaisuus nähdään johtamista tukevana ja ennakoivan johtamistavan mahdollistavana tietona, joka edistää myös henkilöstöresurssien kohdentamista. Rakenteinen hoitotieto tukee päivittäistä työnkulkua ja toimintaprosesseja sekä edistää ammattilaisten tiedon vaihtoa.

Rakenteisen hoitotiedon mahdollisuudet hoitotyön tiedolla johtamisessa


Rakenteista hoitotietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti johtamisen eri toiminnoissa. Se tukee päivittäisjohtamista, helpottaa päätöksentekoa ja toimii osana palvelun laadun ja vaikuttavuuden arviointia. Hoitomerkintätiedoilla voidaan osoittaa vaatimuksia potilaan hoitotyölle tai ammattilaisen osaamiselle. Tiedon hyödyntämisen edellytyksenä on, että tiedon hallinnasta on huolehdittu sen koko elinkaaren ajan.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön tiedolla johtamisen kehittämisessä sekä osana yhteisen termistön käyttöön liittyvää koulutusta tai kirjaamisen tason auditointia. Yhtenäisen tiedon tuottaminen ja termistön hallinta mahdollistuvat hoitotyön johtajien tuella ja riittävällä koulutuksella.

Lisätietoja: Saija Stenroth, p. 0503461893, saijastenroth@gmail.comDoctor using a tablet