kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / ROSEWOOD4.0 -hankkeen sähköisellä alustalla tietoa metsäalan digitaalista käytänteistä
17.1.2022 9:00

ROSEWOOD4.0 -hankkeen sähköisellä alustalla tietoa metsäalan digitaalista käytänteistä

Lapin ammattikorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus ovat mukana ROSEWOOD4.0 hankkeessa, jossa haetaan erityisesti digitaalisia käytäntöjä puuraaka-aineen liikkeelle saamiseksi. Hankkeen toimilla edistetään bio- ja metsätalouden kestävää kehitystä ottamalla huomioon mm. metsävarojen riittävyys, luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutoksen hillintä.


Tiedonvaihto tärkeässä roolissa

Hankkeessa on järjestetty työpajoja, webinaareja sekä tuotettu alueellisia tiekarttoja, jotka antavat suuntaviivoja puuraaka-aineen kestävään hyödyntämiseen. Samalla on laajennettu ja vahvistettu olemassa olevaa eurooppalaista metsäalan verkostoa. Covid19- epidemian takia toiminta siirtyi verkkoon ja säännöllinen yhteydenpito eri partnereiden välillä korostui entisestään.


Hankkeessa on luotu videoita ja sähköinen alusta tietokortteineen, jotka esittelevät Euroopan metsäsektorin parhaita käytänteitä ja innovaatioita. Alusta on vapaasti käytössä kaikille metsäalan ammattilaisille tai muille metsäalasta kiinnostuneille. Tavoitteena on laajentaa eurooppalaista alueiden verkostoa, jossa parhaat käytännöt ja uudet metsäalan innovaatiot siirtyvät tehokkaasti alueesta toiseen.

rosewood1.jpg
Kuva 1: Rosewood4.0-hankkeen sähköisen alustan esittely


Virtuaalimetsä2.0 ja Metsien Suomi -kampanja mukana alustalla


Lapin ammattikorkeakoulun Virtuaalimetsä2.0 -videossa pääsee tutustumaan metsävara- ja paikkatiedon visualisointiin kolmiulotteisessa näkymässä. Virtuaalimetsä on ohjelmisto, jota voidaan hyödyntää osallistavassa maankäytön suunnittelussa, metsänomistajien neuvonnassa ja alueiden käyttäjä- ja intressiryhmien tavoitteiden huomioon ottamisessa.


Suomen metsäyhdistyksen vetämässä Forest Finland -Metsien Suomi kampanjassa kerrotaan pohjoisten metsien käytön kestävyydestä ja käytön tarjoamista ratkaisuista. Kampanjassa kerrotaan faktatietoa Suomen metsistä ja metsän- ja luonnonhoidosta. Kampanjan tavoitteena on herättää mielenkiintoa metsiin ja rohkaista keskusteluun metsien kestävästä käytöstä.

Hankkeen tiedot

Hankkeessa on mukana 21 partneria ja se on rahoitettu Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Hanke jatkuu kesäkuun 2022 loppuun ja budjetti on kaksi miljoonaa euroa. Hankkeen kotisivut osoitteessa:https://rosewood-network.eu/

Toimintaa varten on perustettu viisi alueellista metsäalan osaamiskeskittymää Eurooppaan. Lapin AMKin johtamassa pohjoisessa osaamiskeskittymässä ovat mukana Suomesta lisäksi Luonnonvarakeskus, Ruotsista Paper Province ja Norjasta TreTorget. Projektia koordinoi saksalainen Steinbeis 2i GmbH, Stuttgartista.

Lisätietoja:

Anne Saloniemi, Asiantuntija

Lapin ammattikorkeakoulu

Puh. 044-4780265

anne.saloniemi(a)lapinamk.fi


Kari Mäkitalo, Erikoistutkija


Luonnonvarakeskus


Puh. 029-532 4465


kari.makitalo(a)luke.fi

 
Rosewood 4 tunnus.JPG