kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Puunkorjuun ja metsäkoneen käytön harjoitteluun tulossa uusi simulaatioympäristö
5.11.2020 12:00

Puunkorjuun ja metsäkoneen käytön harjoitteluun tulossa uusi simulaatioympäristö

Mesi-hankkeessa kehitetään metsäalan koulutusta varten virtuaalinen oppimisympäristö, joka jäljittelee taidokkaasti todellista metsätyömaata.


Logo

Metsänkorjuutöitä tehdään nykyään metsämonitoimikoneilla eli motoilla ja metsätaloustraktoreilla. Koneet ovat kalliita, raskaita ja niiden käyttö vaatii teknistä osaamista ja taitoa.

Hyvä koneenkuljettaja tuntee koneensa teknologiaa ja hallitsee kuljettamisen lisäksi puutavaralajien valmistamismenetelmiä. Lisäksi hänen tulee tuntea metsätalouden uusimmat työmenetelmät ja osata ottaa huomioon luonnonhoito ja metsien monimuotoisuus.

Mesi-hankkeessa luodaan metsäkonekoulutusta varten simulaatio-oppimisympäristö, jossa opiskelija voi harjoitella oikeita hakkuutapoja ennen kuin hän siirtyy oikean koneen käyttöön todellisessa ympäristössä. Hanke hyödyttää koko metsäalaa kun metsäkonekuljettajien osaaminen kohenee ja puunkorjuun kannattavuus paranee.


Simulaatio antaa mahdollisuuden kokeilla ja epäonnistua

Simulaatio-oppiminen antaa mahdollisuuden tehdä virheitä, korjata niitä, saada palautetta reaaliaikaisena opettajalta ja kohdentaa oppimista erityisen vaikeaksi koettuihin konetyön ja puunkorjuun osa-alueisiin.

Mahdollisuus simulaatioharjoitteisiin hyödyttää sekä opiskelijaa itseään, kouluttavaa oppilaitosta että kuljettajan palkkaavaa metsäkoneyritystä.

Virtuaalinen oppimisympäristö palvelee myös kokeneita metsäammattilaisia täydennys-, jatko- ja lyhytkoulutusoppimisympäristönä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan arvokasta oppimismateriaalia metsätalouden yritystoiminnan suunnitteluun sekä johtamiseen ammattikorkeakoulussa opiskeleville metsätalousinsinööreille.

 

Pelillisyys ja kilpailullisuus lisäävät mielenkiintoa

Virtuaalimaailmaan on mahdollista luoda tehokkaasti erilaisia ja eri tasoisia haasteita oppijalle. Opiskelija pystyy hakkaamaan simulaattorilla todelliseen metsävaratietoon perustuvia leimikoita. Hakkuun voi tehdä todellisuutta taidokkaasti mallintavassa ympäristössä.

Opiskelija saa palautetta heti suorituksensa jälkeen joko järjestelmästä tai ohjaavalta opettajalta. Näin oppimistuloksia ja samalla työmaalla näkyvää työsuoritusta on mahdollista parantaa.

Opiskelija pystyy myös tarkastelemaan oman hakkuunsa jälkeistä maisemaa hyödyntämällä Virtuaalimetsä-sovellusta.

Metsäkoneyrittäjä tai metsätyömaan johdosta vastaava henkilö voi harjaantua simulaatioympäristössä keräämään, arvioimaan ja käyttämään yrityksen toiminnan kannalta arvokasta tietoa. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen toiminnan kannattavuuden parantamiseen, tehokkaaseen johtamiseen, työn suunnitteluun tai investointitarpeiden kartoittamiseen.


Mesi-hanke-info

Hankkeen nimi: MeSi – Metsäkone simulaatiokoulutuksen kehittäminen
Hankeaika: 1.8.2020 - 31.12.2022

Mesi-hankkeen yhteistyökumppanit ovat Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin koulutuskuntayhtymä REDU ja John Deere -metsäkonevalmistaja. Lisäksi hankkeessa ovat mukana joko suoraan tai välillisesti muut alan koulutusorganisaatiot, metsäkoneyrittäjät ja -toimijat ja alan opiskelijat.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Budjetti on 796 512 euroa, josta EU- ja valtion rahoituksen osuus on 213 601euroa.

Lisätietoja: projektipäällikkö Markus Korhonen p. 040 672 5061 markus.korhonen(a)lapinamk.fiRuutukaappaus sovelluksesta jossa näkyy virtuaalista luonnonmetsää

Kuvakaappaus Lapin AMKin Virtuaalimetsä-sovelluksesta