kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Psykiatrisen klinikan omahoitajat saivat työskentelyään tukevan toimintamallin
28.5.2020 13:00

Psykiatrisen klinikan omahoitajat saivat työskentelyään tukevan toimintamallin

Ainomaija Rantaniemi kehitti YAMK-opinnäytetyössään omahoitajatyöskentelyä psykiatrisella hoito- ja tutkimusosastolla.


Kehittämistyön tuloksena osastolle muodostui omahoitajuutta tukeva malli, jolla lisätään potilaiden ja heidän omaistensa tietoa potilaan sairaudesta sekä potilaan henkilökohtaisen verkoston merkitystä hoidossa.

Kehittämistyön tavoitteena oli jäsentää omahoitajatyöskentelyä ja selkiyttää hoitajien työskentelyä osastolla. Tavoitteena oli muuttaa hoitotyötä niin, että potilas voi itse osallistua enemmän oman hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Potilasta halutaan kannustaa luottamaan itseensä ja auttaa tulemaan toimeen sairautensa kanssa.

Alkusysäyksen Ainomaija Rantaniemen opinnäytetyölle antoi Lapin sairaanhoitopiirin ja Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistyminen, jonka myötä myös sairaalahoidon sisällön arviointi tuli ajankohtaiseksi.

Opinnäytetyöhön kuuluva kehittämistehtävä tehtiin Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian klinikan hoito- ja tutkimusosastolla kiinteässä yhteistyössä osastolla työskentelevän moniammatillisen työryhmän kanssa.


Omahoitaja, potilas ja omaiset yhdessä

Omahoitajuudessa potilaan ja hoitajan välinen yhteistyö on tärkeää potilaan toipumisen kannalta. Sen tavoitteena on terveyttä uhkaavien tekijöiden vähentyminen ja terveyttä edistävien asioiden lisääntyminen potilaan elämässä. Omahoitajatyöskentelyyn kuuluu potilaan elämäntilanteen kartoittaminen, suhteen vastavuoroisuus sekä henkisen hyvinvoinnin tukeminen ja arvioiminen.

Kehittämistyötä tehtiin vaiheittain etenevissä työpajoissa. Kahdessa ensimmäisessä työpajassa moniammatillinen työryhmä tarkasteli osastolla tapahtuvaa potilaan hoitoprosessia. Tulokseksi saatiin kuvaus osastolla tapahtuvasta hoitoprosessista sekä siihen liittyvästä työnjaosta.


Psykoedukaatiota ja luonnollisia verkostoja

Työpajojen aikana kehittämiskohteeksi valittiin psykoedukaatio ja potilaan verkostojen kartoitus. Psykoedukaatiolla pyritään hälventämään potilaan ja omaisten mahdollisia pelkoja ja ennakkoluuloja psyykkisestä sairaudesta.Teemojen käsittely ja jäsentäminen jatkui seuraavissa kahdessa työpajassa.

Kehittämistyön tuloksena omahoitajan työnkuva ja tehtävät selkiintyivät. Psykoedukaation antaminen ja verkostokartan käyttäminen vakiintuivat osaksi hoitosuhdetyöskentelyä ja omahoitajuutta.

Verkostotyön apuvälineenä käytetään verkostokarttaa, jonka avulla potilaan luonnollista verkostoa, siis omaisia ja ystäviä, kartoitetaan. Luonnollisen verkoston mukaan saaminen hoitoon on todettu parantavan potilaan mahdollisuuksia saada ymmärrystä ja tukea sekä toipua sairaudestaan.

Lisätietoja

Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Ainomaija Rantaniemi
040 682 7062, ainomaija.rantaniemi(ät)lshp.fi

Opinnäytetyön nimi: Omahoitajan työn kehittäminen psykiatrian klinikan hoito- ja tutkimusosastolla. Lapin ammattikorkeakoulu 2020.


sympatia kupit uutiskuva.jpg