kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / ProAgria Oulu ja Lapin AMK sopivat kumppanuudesta
23.11.2023 8:00

ProAgria Oulu ja Lapin AMK sopivat kumppanuudesta

Tuore kumppanuussopimus perustuu pitkään kokemukseen antoisasta yhteistyöstä.


ProAgria on maatalous- ja maaseutuyrittäjiä palveleva valtakunnallinen kehittämisorganisaatio. Se tekee yhteistyötä elintarvikeketjun eri toimijoiden kanssa. ProAgria Oulun asiakkaana on noin 3 500 maatilaa ja maaseudun yritystä Pohjois-Suomessa. 

Lapin ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden Biotalous -osaamisryhmällä puolestaan on pitkät perinteet maa- ja metsätalouden opetuksesta ja tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, ja yhteistyöllä ProAgrian kanssa on silläkin pitkä historia.

Sopimuskumppanukset keskittyvän kolmivuotisen sopimuskauden aikana kehittämään maatilojen ja maaseutuyritysten toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen liittyvää osaamista pohjoisessa. Yhteistyötä tullaan tekemään muun muassa maatilojen johtamisosaamisen parantamiseksi ja maaseutujen ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden vahvistamiseksi. Samalla haetaan uutta tutkimustietoa ja tiedolla johtamisen käytäntöjä.

Yhteiset teemat löytyivät talojen omista strategioista. ProAgria Oulun johtaja Vesa Nuolioja korostaa kumppanuuden taustalla olevaa win-win-ajattelua.

- Yhteisesti nähtiin, että on tarve tiivistää yhteistyötä, ja kumppanuussopimus tuo siihen jäntevyyttä ja systemaattisuutta.

Yhteistyö konkretisoituu sekä koulutus- että TKI-toiminnassa. Alan AMK-opiskelijoille se tarkoittaa muun muassa harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia, vierailuluentoja ja projektitoimeksiantoja ja maaseutuyrittäjille yhteisiä koulutustilaisuuksia. Hankeyhteistyön teemoiksi on määritelty muun muassa erikoiskasveihin, elintarvikkeisiin, vesiensuojeluun ja kotieläimiin liittyvä tutkimus ja kehittäminen.

- Yhteistyö ProAgrian kanssa on kruununjalokivi erityisesti meidän agrologikoulutukselle, ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen näkee.

Yhteistyötä koordinoivat Vesa Nuolioja ja ammattikorkeakoulussa osaamispäällikkönä toimiva Anne-Mari Väisänen. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyön teemat ja toimenpiteet tarkemmin.

ProAgria kuva 4.jpg

Tutustumiskäynnillä Lapin AMKin biotuotelaboratorioon Heini Iinatti ja Vesa Nuolioja pääsivät maistelemaan siellä tehtyä jäätelöä lehtori Veikko Maijalan (kesk.) opastuksella. Kuva: Salla Pyhäjärvi

Kumppanuussopimuksen allekirjoitustilaisuus pidettiin Lapin ammattikorkeakoululla Rovaniemellä 22.11.2023.Kolme henkilöä istuu pöydän ympärillä allekirjoittamassa sopimusta.

Sopimuksen allekirjoittivat johtaja Vesa Nuolioja ja rehtori Riitta Rissanen sekä osana ProAgria Oulua toimivan Oulun Maa ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Heini Iinatti. Kuva: Salla Pyhäjärvi