kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Porotalouden paikkatiedot talteen ja hyötykäyttöön
14.4.2015 10:00

Porotalouden paikkatiedot talteen ja hyötykäyttöön

Erotuspaikkojen, kämppien ja aitojen sijainnit, tiedot porojen kuljetus- ja kulkureiteistä ja kokoontumisalueista sekä laidunkierroista ovat esimerkkejä porotalouden paikkatiedoista, joita aletaan kerätä juuri käynnistyneessä hankkeessa.


- Kun kaikki nämä on tallennettuna paikkatietojärjestelmään ja suunnittelijoiden käytössä, poronhoidon huomioonottaminen muussa maankäytössä helpottuu olennaisesti, hankkeen tutkija Panu Kontio Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

TOKAT-hanke on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE), Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Lapin ammattikorkeakoulun hanke, jossa kerätään porotaloutta koskevia paikkatietoja ja kehitetään työkaluja niiden hyödyntämiseksi maankäytön suunnittelussa. Kolmevuotinen hanke on jatkoa viime vuonna päättyneelle POROT-hankkeelle. Hankkeen rahoittaa EU:n aluekehitysrahasto yhdessä toteuttajien kanssa.

Yksi hankkeen tavoitteista on myös kehittää toimintamalleja porojen aiheuttamien häiriöiden hallitsemiseksi taajamissa ja matkailukeskuksissa. Tätä varten tullaan valituissa kokeilukohteissa tekemään asukkaille ja matkailuyrittäjille suunnattu kysely porojen liikkumisesta ja aiheuttamista haitoista. Saatujen vastausten pohjalta luodaan käytäntöjä, joilla haittoja voidaan ehkäistä.

- Esimerkiksi uusia mökkialueita voidaan pyrkiä sijoittamaan siten, että ne eivät ole poroille tärkeillä laidunalueilla, erikoistutkija Jouko Kumpula Luonnonvarakeskuksesta mainitsee esimerkkinä keinoista, joilla porotaloutta voidaan huomioida matkailun järjestämisessä. Kumpulan mukaan ristiriitoja voidaan vähentää myös tiedottamalla matkailijoita porojen käyttäytymisestä.

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava-alueella porotalouden paikkatietoja kerättiin jo edellisessä hankkeessa. Nyt vastaavat tiedot kerätään kaikista lopuistakin paliskunnista. Hankkeessa tuotetaan myös satelliittikuviin pohjautuvat digitaaliset paikkatietoaineistot porolaitumista ja tehdään kartoitus muun maankäytön poronhoidolle aiheuttamista häiriövaikutuksista. Hankkeen lopputuloksena on koko poronhoitoalueen kattava, luotettava ja vertailukelpoinen tietopohja porotaloudesta.

Paikkatietoaineistojen ylläpitotyökaluna toimii karttapohjainen Poro-Harava -työkalu, joka kehitettiin vuonna 2014 päättyneessä POROT-hankkeessa.

Aineistojen ja sähköisten työkalujen käytöstä tullaan järjestämään koulutusta. Koulutuksesta vastaa Lapin ammattikorkeakoulu yhdessä SYKEn ja Luken kanssa. Yhteistyökumppanina koulutuksen järjestämisessä toimii Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK).

Lisätiedot

Suomen ympäristökeskuksen tiedote kokonaisuudessaan
TOKAT-hankkeen aloitusseminaarit Rovaniemellä 15.4. ja Inarissa 17.4.
Hankkeen verkkosivut www.syke.fi/hankkeet/tokat

Ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 474
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Jouko Kumpula, Luonnonvarakeskus Luke
puh. 029 532 7822
etunimi.sukunimi@luke.fi

Lehtori Veikko Maijala, Lapin ammattikorkeakoulu
puh. 040 706 1699
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

Porot_laplandpictures_Arto Komulainen_NET.jpg