kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Poliisiammattikorkeakoulu ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen
12.1.2021 14:00

Poliisiammattikorkeakoulu ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen

Sopimusyhteistyöllä parannetaan yhteiskunnan turvallisuutta erityisesti harvaan asutuilla alueilla.


Yhteistyöllä haetaan tiedolla johtamisen ja ennakoinnin osaamista erityisesti väljästi asuttujen alueiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Yhteistyö kohdistuu myös arjen turvallisuuden ja siihen liittyvien ratkaisujen kehittämiseen. Arjen turvallisuustyö tueksi haetaan tapoja osallistaa kansalaisia julkisten turvallisuuspalveluiden suunnitteluun ja muotoiluun sekä arviointiin ja kehittämiseen.

Paikallisen turvallisuussuunnittelun ja –toteutuksen tueksi luodaan ennaltaehkäisevä verkostomainen toimintatapa. Tavoitteena on myös tuottaa tilannekuvaa Lapin matkailualan kyvykkyydestä tuottaa tai kuluttaa turvallisuutta.

Lapin AMKilla ja Poliisiammattikorkeakoululla on takanaan jo pitkä yhteistyön historia. Nyt käynnistyvä uusi yhteistyö on aiempaa strukturoidumpaa, ja sen kohteet ovat konkreettisia.

- Palvelut, joita nyt tuotetaan kohdentuvat aiempaa paremmin alueen asiakkaille, Poliisiammattikorkeakoulun ylikomisario Olavi Kujanpää tiivistää.

Sopimuksen allekirjoittivat 11. tammikuuta Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg ja Lapin AMKin rehtori Riitta Rissanen. Käytännössä ammattikorkeakoulut jakavat keskenään sekä asiantuntijuuttaan että hankkeita ja opetusta hyödyntäviä aineistojaan. Myös koulutusyhteistyötä tullaan tekemään.

Kimmo Himbergin mukaan yhteistyö saa nyt uutta pontta, ja sen teemat ovat myös poliisitoiminnan fokuksessa.

- Viranomaisten voimavaroja suunnataan ymmärrettävästi sinne, missä palveluiden kysyntä on suurinta. Sopimusyhteistyön teemoilla haetaan sektorirajat ylittäviä ja yhteisöllisiä tapoja tuottaa arjen turvaa harvaan asutuille alueille.

Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen kertoo, että sopimusyhteistyö lisää merkittävällä tavalla Lapin AMKin turvallisuusosaamista, ja se antaa mahdollisuuden tuottaa uutta turvallisuuteen liittyvää tutkimustietoa.

- Yhteistyö lähti liikkeelle 7 vuotta sitten matkailun turvallisuuskysymyksistä, nyt tulokulma on laajempi. Yhteistyömme parantaa yritysten, kolmannen sektorin, viranomaisten, AMKin ja yksittäisten kansalaisten mahdollisuuksia edistää turvallisuutta sekä yhdessä että omassa toiminnassaan.

Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotyössä pilotoidaan konseptoituja palveluratkaisuja. Hankeyhteistyötä tehdään esimerkiksi keinoälyn, konenäön ja lisätyn todellisuuden soveltamisessa. Kumppanuus tarkoittaa opiskelijoiden kannalta harjoittelumahdollisuuksia ja opinnäytetyö- ja projektityötoimeksiantoja.

Sopimus on voimassa tällä erää kolme vuotta. Yhteistyötä koordinoivat Olavi Kujanpää ja Lapin ammattikorkeakoulun turvallisuuspäällikkö Pekka Iivari. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin yhteistyön teemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.


Poliisiammattikorkeakoulun ja Lapin AMKin logot rinnakkain.