kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Pohjois-Suomen metsäkoulutusta vahvistetaan uusilla yhteistyötavoilla
18.3.2019 7:10

Pohjois-Suomen metsäkoulutusta vahvistetaan uusilla yhteistyötavoilla

Metsäalan koulutusta järjestää Pohjois-Suomessa Lapin AMKin lisäksi muun muassa kolme ammattiopistoa. Koulutusta halutaan viedä lähemmäksi työelämän käytäntöjä ja tarpeita. Tätä varten haetaan oppilaitosten ja yritysten välille uusia tapoja tehdä yhteistyötä.


Ammatillinen koulutusreformi ja työelämän muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät lisää työssäoppimista ja työelämäyhteistyötä oppilaitoksissa. Yritysyhteistyö vaatii metsäkoulutukseen uusia, yhdenmukaisia toimintamalleja sekä selkeytystä eri osapuolten tehtäviin, rooleihin ja vastuisiin kaikessa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.

Ammattiopistojen metsäkoulutuksessa on jo nähtävillä pulaa pätevistä opettajista, ja työvoimapula tulee kasvamaan tulevaisuudessa. On tarvetta kehittää toimintamalleja, joiden avulla saataisiin ammattikorkeakoulusta valmistuneita metsätalousinsinöörejä rekrytoitua ammattiopistoihin opettajiksi. Vähenevät opetusresurssit vaativat myös uudenlaisen opetusyhteistyön kehittämistä mm. opettajavaihdoin.

METKO- Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois-Suomessa -hanke on käynnistynyt, jotta metsäkoulutus pysyy vahvana myös jatkossa.

Lapin ammattikorkeakoulu vastaa hankkeessa

• Koneellisen puunkorjuun opintojen rakentamisesta osaksi metsätalousinsinööriopintoja
• Väyläopintojen kehittämisestä
• Opettajien pedagogisesta täydennyskoulutuksesta
• Näyttöihin perustuvan osaamisen arvioinnin toteuttamisesta

Lisäksi AMK on mukana harjoittelun ja työssäoppimisen kehittämisessä, sekä toimivien yritysyhteistyömallien rakentamisessa.

METKO-hanketta hallinnoivan Lapin ammattikorkeakoulun lisäksi mukana ovat Suomen Metsäkeskus, Lapin koulutuskeskus REDU, Oulun seudun ammattiopisto OSAO sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2019 - 31.12.2020 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta.

 

Lisätietoa:

Projektipäällikkö, Merja Laajanen, puh 044 4780204 merja.laajanenLapin AMK sähköposti
Projektisuunnittelija, Anne Saloniemi, puh 044 4780265 anne.saloniemiLapin AMK sähköposti

Logometsäala Jesse Tamski DSC0173 web.jpg