kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Pohjoinen oppii ja osaa – Lumen-lehden talvinumero on ilmestynyt
26.1.2022 15:00

Pohjoinen oppii ja osaa – Lumen-lehden talvinumero on ilmestynyt

Oppimisen tuloksena syntyvä uusi osaaminen on menestyksen kivijalka. Verkkolehti Lumen paneutuu vuoden 2022 ensimmäisessä numerossa jatkuvaan oppimiseen.


Lehti on luettavissa verkossa osoitteessa www.lumenlehti.fi.

Oppiminen on uuden osaamisen - taitojen, valmiuksien ja tiedon omaksumisen - edellytys. Kyky oppia säilyy koko ihmisiän. Oppiminen on parhaimmillaan yhteisöllinen prosessi, siksi myös tiimit, työyhteisöt ja kokonaiset organisaatiot oppivat.

Lapin ammattikorkeakoulun oppimisnäkemyksen mukaan oppijat, opettajat ja työelämä rakentavat yhteistä tietoa ja ymmärrystä. Opiskelu jää harvoin yhteen tutkintoon, vaan työuran varrella tulee usein tarvetta joko päivittää osaamistaan tai suuntautua uudelleen.

Työ, elinkeinot ja koulutus muuttuvat - myös oppiminen ymmärretään aiempaa laajemmin

Teemanumeron päätoimittajina toimivat tällä kertaa Lapin AMKin kehittämispäälliköt FT Eija Jumisko ja HT Anu Pruikkonen. He kirjoittavat:

”Kyky jatkuvaan oppimiseen on tulevaisuuden kärkiosaamista. Esimerkiksi kolme neljästä teknologiateollisuuden yrityksestä pitää yksilön kykyä ja motivaatiota jatkuvaan oppimiseen eniten merkitystä kasvattavana yleisenä taitona.”

Oppimista ei tapahdu vain kouluissa, vaan kaikkialla, myös huomaamatta ja sattumanvaraisesti. Ihmisiltä ja organisaatioilta odotetaan kykyä tehdä näkyväksi eri tavoin hankittua osaamista.

”Työstä kumpuaa oppimistarpeita kiihtyvällä tahdilla. Työelämän jatkuvasta muutoksesta on tullut uusi normaali, mikä johtaa siihen, että yhä useammin osaamisen kehittäminen tapahtuu osana työtä”, Eija Jumisko ja Anu Pruikkonen kirjoittavat.

Teemanumeron kolumnistina vierailee Opetushallituksen alaisen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtaja Kirsi Heinivirta. Hän pohtii kirjoituksessaan kriittisesti tutkimustiedosta tehtyjä tulkintoja, joiden mukaan aikuiskoulutuksen kustannus-hyöty-suhde on yksilön kannalta hyvä – palkka nousee – mutta yhteiskunnan kannalta huono.

”Voisiko tulosten perusteella ajatella, että joissain tilanteissa olisi sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta taloudellisesti vaikuttavampaa järjestää aikuiskoulutusta lyhyempinä, suoremmin työelämän muutokseen vastaavina kokonaisuuksina tai moduuleina? Koulutuksia, joita voisi suorittaa työn ohessa tai siihen limitettynä?”

Kuin vastauksena Kirsi Heinivirran kysymykseen Lumen-lehden artikkeleissa kuvataan tapausesimerkkejä juuri työn lomassa tapahtuvasta oppimisesta ja opinnoista: uusista digitaalisista koulutustuotteista, monenlaisista oppimisympäristöistä, oppimisen yhteisöllisyydestä ja oppimisen ohjaamisen uusista tavoista.

Lumen

Lumen ilmestyy Lapin ammattikorkeakoulun julkaisemana verkkolehtenä kolme kertaa vuodessa. Jokaiselle numerolle valitaan erityisesti Pohjoisen kannalta ajankohtainen teema. Lehdessä julkaistaan myös muita ajankohtaisia artikkeleita ammattikorkeakoulussa tehdystä asiantuntijatyöstä.

Teemoja käsitellään monipuolisesti eri tutkimusalojen ja elinkeinojen näkökulmasta. Artikkelit ovat usein ammattikorkeakoulun omien ja muualla toimivien asiantuntijoiden yhteistä tuotantoa. Jokaisessa teemanumerossa julkaistaan heti pääkirjoituksen jälkeen kolumni, jonka kirjoittajiksi kutsutaan tunnustettuja aiheen asiantuntija.

Lehden seuraava numero ilmestyy 28. päivänä huhtikuuta. Sen teemana ovat kumppanuudet ja kumppanuusyhteistyön hedelmät.

Tiedusteluihin vastaa lehden toimittaja, viestintäkoordinaattori Heli Lohi, lumenlehti(at)lapinamk.fi, p. 040 524 9836.Punainen vaahteranlehti lumihangella.