kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Pito- ja vetovoimaa työvoimapulasta kärsivälle sosiaalialalle
25.1.2023 15:00

Pito- ja vetovoimaa työvoimapulasta kärsivälle sosiaalialalle

Tarja Maikkula tutki sosionomi YAMK-tutkintoon liittyvässä opinnäytetyössään tärkeimpiä keinoja, joilla työnantajat erottautuvat positiivisesti rekrytointiprosessissa ja sitouttavat työntekijät työyhteisöön.


Sosiaalialan työnantajien haasteena on jo jonkin aikaa ollut työntekijöiden vaihtuvuus, saatavuus ja pysyvyys. Työvoimapulan seurauksena sosiaalialan työpaikkojen veto- ja pitovoimatekijät ovat nousseet työnantajille yhä tärkeämmiksi asioiksi.  

Sosiaalialan työnantajien pitovoimaa lisää erityisesti työntekijöiden ja heidän tekemänsä työn arvostus sekä perehdytys. Vetovoimaa lisäävinä seikkoina nähtiin erityisesti työpaikkahaastattelun hyvä tunnelma ja työpaikkailmoituksen selkeys. Nämä tulokset kävivät ilmi Lapin ammattikorkeakoulun sosionomi YAMK- opiskelijan Tarja Maikkulan opinnäytetyöstä.

Maikkulan opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata, millainen on vetovoimainen sosiaalialan työnantaja ja millä keinoin työnantaja voi vahvistaa vetovoimaisuuttaan. Lisäksi tarkoituksena oli tuottaa tietoa, jota työnantajat voivat hyödyntää rekrytointiprosessissaan sekä henkilöstön sitouttamisessa.

Sosiaalialan organisaatiot tarvitsevat osaavaa henkilöstöä. Tarja Maikkulan tekemän opinnäytetyön tulosten mukaan työnantajan kannattaisi erottautuakseen kilpailijoistaan ja lisätäkseen vetovoimaisuuttaan panostaa laadukkaaseen sekä selkeään työpaikkailmoitukseen. Hyvin laadittu työpaikkailmoitus voi toimia mahdollisuutena herättää potentiaalisten osaajien mielenkiinnon työtä kohtaan. Lisäksi opinnäytetyön tulokset osoittavat, että mikäli haastattelun tunnelma on vapautunut ja hyvä sekä haastattelijat hakijan mielestä mukavia, työnantaja ja työpaikka erottautuvat positiivisesti rekrytointivaiheen aikana.

Opinnäytetyöstä saatujen tulosten mukaan pitovoiman osalta merkittävää on erityisesti se, että sosiaalipalvelut tunnustetaan myös työnantajaorganisaation puolelta vaativaksi asiantuntijatyöksi, joka ansaitsee niin työntekijän kuin hänen tekemänsä työnsä arvostamista sekä laadukasta perehdytystä. Tulosten mukaan työntekijän ja hänen tekemänsä työn arvostamista voi osoittaa erilaisin motivoinnin ja palkitsemisen keinoin. Näitä keinoja voivat olla muun muassa kilpailukykyinen palkkaus, henkilöstöedut, riittävä henkilöresurssi ja työntekijän vahvuuksien tunnistaminen. Tulosten mukaa pitovoimaa lisäävät myös hyvä johtaminen ja hyvinvoiva sekä tukea antava työyhteisö.

Opinnäytetyöstä saatuja tuloksia voivat hyödyntää kaikki sosiaalialan työnantajat mahdollistaakseen työntekijöidensä pysyvyyden, säästääkseen työntekijän vaihtuvuudesta aiheutuvia kuluja ja vaikuttaakseen houkuttelevammalta organisaatiolta jo rekrytointivaiheessa.

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin kevään 2022 aikana teemaryhmähaastattelulla ja eläytymismenetelmällä. Vastaajat olivat Oulun sosiaalipalveluiden työntekijöitä ja esihenkilöitä. Työn toteuttanut Tarja Maikkula valmistui jouluna 2022 Lapin ammattikorkeakoulusta Digiajan sosiaalipalveluiden kehittämisen linjalta.

Lisätietoja:

Tarja Maikkula, Sosionomi YAMK, tarjamaikkula@gmail.com

kuvituskuva työntekijä