kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Pimeyden kokonaisvaltainen hyödyntäminen luo uusia mahdollisuuksia Lapin luontomatkailuun
15.6.2022 8:00

Pimeyden kokonaisvaltainen hyödyntäminen luo uusia mahdollisuuksia Lapin luontomatkailuun

Laajalle levinnyt valosaaste on vienyt yhä useammalta mahdollisuuden kokea luonnollista pimeyttä tai yöolosuhteita. Arktinen pimeys on säilyttämisen arvoinen aito ja elämyksellinen matkailun vetovoimatekijä, jonka tuotteistamisessa vain taivas on rajana.


Netta Kuivalaisen YAMK-opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää pimeyden arvoa ja potentiaalia luontomatkailun näkökulmasta, lisätä tietoisuutta keinovalon vastuullisesta käytöstä sekä edistää Pyhä-Luoston kansallispuiston kehittämistä kohti International Dark Sky Park -sertifiointia. Työn toimeksiantajana oli Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut.

Pimeys on muutakin kuin revontulia ja sitä tulisi vaalia

Erityisesti pimeydessä loistavat luonnonvaloilmiöt luovat arvoa luontomatkailukohteissa. Yötaivaan ja itse pimeyden kokemista on mahdollista tuotteistaa entistä monipuolisemmin, myös syksyn lumetonta aikaa hyödyntäen. Pimeyteen tukeutuvan matkailun tulee olla turvallista, minkä takaamisessa paikalliset ohjelmapalveluyritykset ovat avainasemassa.

Pimeyttä tulisi vaalia, jotta sen mahdollistamia elämyksiä voi kokea myös tulevaisuudessa. Pyhä-Luostolla ollaan kiinnostuneita sekä sitoutuneita valaisemaan ympäristöä järkevästi. Siihen on valaistussuunnittelun ja uuden tekniikan hyödyntämisen ohella monia keinoja. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa keinovalon vastuulliseen käyttöön, mutta alueellinen yhteistyö, pitkäjänteinen suunnittelu ja viestintä on tärkeää.

Haaveissa maailman pohjoisin International Dark Sky Park


Kansallispuistoilla on merkittävä rooli pimeyden suojelemisessa, sillä pimeys koetaan osaksi luontoarvoja ja suojelualueiden luonnontilaisuutta. Pyhä-Luoston kansallispuiston haave pimeyttä suojelevaan International Dark Sky Park -verkostoon liittymisestä kiinnostaa alueen toimijoita, jotka osoittivat halukkuutta yhteistyöhön teeman edistämiseksi. Jo sertifioiduissa kohteissa tehdään laajaa sidosryhmäyhteistyötä ja strategista alueellista kehittämistä sekä käytetään kaikkia mahdollisia valaistuksen hallinnan keinoja pimeyden säilyttämiseksi ja sen arvon viestimiseksi. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi kansallispuistolle sertifioinnin kriteereihin pohjautuvia kehittämisehdotuksia, joiden toteuttaminen vaatii resursseja ja tukea organisaation eri tasoilta.

Lapin luonnollinen pimeys on kansainvälisesti arvokas resurssi, jonka turvallinen tuotteistaminen avaa uusia mahdollisuuksia matkailun toimialalle. Pimeän taivaan matkailu, kaupungistumisen kiihtyminen ja valosaasteen leviäminen lisäävät luontaisesti pimeiden kohteiden vetovoimaa ja pimeyden arvoa entisestään. Vastuullinen valaistus ansaitsee paikkansa muiden vastuullisuusnäkökulmien joukossa, ja pimeyden suojelu osansa suojelualueiden hoidon ja käytön ohjauksessa.

Opinnäytetyön tulokset perustuvat Pyhä-Luoston lähialueen avaintoimijoille tehtyihin teemahaastatteluihin ja benchmarkingiin, jossa tutkittiin kolmen jo sertifioidun International Dark Sky Park -kohteen jäsenhakemuksia. Vaikka opinnäytetyössä laadittiin kehittämisehdotuksia Pyhä-Luoston kansallispuistolle, työn kokonaisuudesta voivat hyötyä koko Pyhä-Luoston alue ja Lapin matkailuelinkeino.

Lisätietoja: Netta Kuivalainen, netta.kuivalainen(at)gmail.com, p. 0445280884


Pixabay kuvituskuva, kuvaaja David Mark