kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Perhepsykoedukaatiomalli tärkeäksi osaksi hoitotyötä
14.1.2022 13:00

Perhepsykoedukaatiomalli tärkeäksi osaksi hoitotyötä

Leena Nopanen on tehnyt sairaanhoitaja YAMK-tutkinnon opinnäytetyönä perhepsykoedukaatiomallin Lapin sairaanhoitopiirille.


Psykoedukaatio on osa psykiatrista hoitotyötä, jonka tavoitteena on antaa potilaalle ja hänen omaisilleen tietoa sairaudesta ja sen hyvästä hallinnasta. Psykoedukaatio on kokonaisuus, johon kuuluvat ohjaus, yksilöllinen ja moniammatillinen hoitosuhde, terapiat ja lääkehoito. Lisäksi siihen kuuluvat toimenpiteet, jotka tukevat potilasta ja hänen omaisiaan kuntoutusprosessissa.

Perhepsykoedukaatiomalli on hyödynnettävissä hoitotyön välineenä Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluissa. Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveyspalveluissa otetaan potilaat ja heidän läheisensä mukaan hoitoon. Ensimmäisen pilottiryhmän palautteiden perusteella ilmeni, että mallin avulla saatu tieto koettiin tärkeäksi vertaistuen rinnalla.

Psykoedukaatiomallista toiminnallinen opinnäytetyö

Helmikuussa 2020 keskusteltiin psykoedukaatiosta ja läheisten osallisuudesta potilaan hoidossa. Kehittämisyksikkö sai tehtäväksi kehittää perhepsykoedukaatiomallin. ”Oma kiinnostukseni aihetta kohtaan sai minut tutkimaan ilmiötä ja tekemään kehittämistehtävästä opinnäytetyö”, kertoo Leena Nopanen

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella, kehittää ja kuvata malli, miten perheille suunnattu psykoedukaatio toteutetaan ryhmässä. Perhepsykoedukaatiomalli on tehty toimintatutkimusta mukaillen.

Toiminnallinen opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja käytännönläheinen. Työelämän muutokset vaativat henkilöstön osaamisen kehittämistä ja palveluiden laadun parantamista. Perhepsykoedukaatiomalli tukee työntekijöiden osaamisen vahvistumista ja tuottaa myös uutta osaamista eri mielenterveyshäiriöistä.

Lisätietoja

Leena Nopanen on tehnyt osana Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointijohtamisen koulutusohjelmaa opinnäytetyönä perhepsykoedukaatio mallin. Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan Theseuksessa https://www.theseus.fi/handle/10024/69720

Leena Nopanen, YAMK sairaanhoitaja, p. 040 704 7695, leena.nopanen(at)lshp.fi

Anne-Mari Savukoski, koulutussuunnittelija, 0406472992, annemari.savukoski(at)lsph.fi

Kaksi nuorta naista katselee muistion sisältöä