kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Paras organisaatio keskittyy ihmisiin ja hyvään johtamiseen
18.11.2022 13:00

Paras organisaatio keskittyy ihmisiin ja hyvään johtamiseen

Organisaatiot tavoittelevat usein menestystä ja visioivat tähtäävänsä alansa parhaaksi.


Henna Koskenniemi tutki YAMK-opinnäytetyössään millaisena ohjelmistokehityksen alalla työskentelevät esihenkilöt näkevät parhaan organisaation ja millaista tietoa parhaaksi pääsemiseen tarvitaan.

Koskenniemen tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Nokia Solutions and Networks Oy:n keskijohdon esihenkilöiden tietotarpeita ja tuottaa heille tietoa, jotta organisaatiota voitaisiin kehittää kohti tutkimuksessa määriteltyä parasta organisaatiota. Tutkimus osoitti, että paras organisaatio rakennetaan hyvällä johtamisella keskittyen työntekijöihin, heidän kehittämiseensä sekä hyvinvointiinsa.

Parhaan organisaation palapeli


Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että organisaation parhaimmuutta voidaan arvioida sen saavuttamien tulosten sekä organisaatiossa työskentelevien ihmisten mielipiteiden perusteella. Tutkimuksessa korostuivat kuitenkin ihmiset ja heidän kokemuksensa organisaatiossa työskentelystä.

Paras organisaatio on yhteisö, jossa ihmiset tuntevat tekevänsä yhdessä merkityksellistä työtä psykologisen turvallisuuden ympäröiminä, jolloin he tuntevat voivansa olla töissä oma itsensä. Ihmiset uskaltavat epäonnistua, tarttua uusiin mahdollisuuksiin, laajentaa osaamistaan ja kehittää sen myötä koko organisaatiota. Avoin kommunikaatio ja luottamuksen ilmapiiri mahdollistavat kehittymisen, koska silloin ongelmat nostetaan esiin ja asioista uskalletaan puhua ja asioita osataan ratkoa yhdessä.

Jatkuvaan kehittymiseen kannustaminen on lähtöisin organisaation arvoista ja johtamisen suunnasta, joten esihenkilöt ovat avainasemassa rakennettaessa tällaista yhteisöä, mikä vaatii esihenkilöiltä osaamista ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Esihenkilöiden tulee mahdollistaa organisaatiokulttuuri, jossa kannustetaan tiedon jakamiseen ja tarjotaan koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia tasapuolisesti kaikille. Esihenkilöt tarvitsevatkin työssään tietoa, jonka avulla he voivat kehittää organisaation prosesseja sekä ihmisiä.

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että toimeksiantajan organisaatiossa on luotu esihenkilöiden tiimi, jossa halutaan kehittää itseään ja organisaatiota ja jossa huomioidaan työntekijöiden hyvinvointi. Toimeksiantaja voi hyödyntää tutkimuksen tuloksia kehittäessään tutkittua organisaatiota, mutta myös kehittäessään muita yrityksen organisaatioita. Tutkimuksen kohteena oli ohjelmistokehityksen alalla työskentelevä organisaatio, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin asiantuntijaorganisaatioissa, jotka koostuvat tiimeistä, jotka työskentelevät yhdessä saman päämäärän saavuttamiseksi.

Tutkimuksen tulokset perustuvat keväällä 2022 tehtyihin haastatteluihin. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa keskijohdon esihenkilöä. Työn toteuttaja Henna Koskenniemi valmistuu syksyllä 2022 Lapin ammattikorkeakoulun tiedolla johtamisen koulutusohjelmasta.

Lisätietoja

Henna Koskenniemi, henna.koskenniemi@edu.lapinamk.fikuvituskuva

Photo by Vardan Papikyan on Unsplash