kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen haetaan uusia yhteistyön muotoja
22.4.2021 11:00

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen haetaan uusia yhteistyön muotoja

Lapin ammattikorkeakoulu tapasi eri sidosryhmiä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen tiimoilta. Tapaamisen tarkoituksena on löytää uusia toimintatapoja ja keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi.


Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen puhuttaa laajasti valtakunnallisella tasolla. Hyvinvoinnin vaje on selvästi kasvanut jo ennen koronapandemiaa, mutta erityisesti koronatilanne on vaikuttanut monin tavoin opiskelijoiden elämään tuoden haasteita arkeen, hyvinvointiin ja opintojen etenemiseen.

Virtuaaliseen sidosryhmätapaamiseen oli kutsuttu Kemin, Tornion ja Rovaniemen alueen toimijat, jotka omalla toiminnallaan edistävät ja tukevat nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointia ja arjen sujumista.

Sidoryhmätapaamiseen osallistuivat mm. Nuorten Ystävät ry, Hyvinvointia korkeakouluihin Pohjois-Suomessa -hanke, Tornion ja Rovaniemen seurakunnat, Rovaniemen Ohjaamo, Rovaniemen kaupungin Etsivä Nuorisotyö, Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö YTHS sekä Nuorisoasuntoliitto (NAL) Rovaniemi ja Lapin ammattikorkeakoulussa ohjausta tekevä ja opiskelijoiden hyvinvointia tukeva henkilökunta sekä ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ROTKOn edustus.

Tapaamisen tarkoituksena oli löytää uusia toimintatapoja ja keinoja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja arjen tueksi. Tapaamisen tarkoituksena on myös verkostoitua alueen eri toimijoiden kesken, mikä edesauttaa ajantasaisen tiedon jakamista ja saatavuutta sekä madaltaa yhteydenottokynnystä. Tapaamisessa luotiin hyvä yleiskatsaus eri sidosryhmien toimintaan ja tehtiin samalla tutuksi eri tukimuodot ja -toimijat. Tapaamisessa myös kartoitettiin myös eri palveluiden ja tiedon saatavuutta.

Tapaamisessa yhteistyön tiivistäminen todettiin tarpeelliseksi. Jatkuva vuoropuhelu on tarpeen. Yhteistyö kehittyy parhaiten verkostoituen, yhdessä toimien ja keskustellen. Palveluista on tehty verkostokartta ohjaushenkilökunnalle palveluohjauksen tueksi ja se julkaistaan myös opiskelijoille helpottamaan palveluiden löytymistä. Tieto palveluista ei kuitenkaan yksinään riitä. Korkeakoulun toimijoiden on myös tärkeää kannustaa ja tukea palveluita tarvitsevia opiskelijoita olemaan rohkeasti yhteydessä palveluita tarjoaviin tahoihin. Jatkotoimenpiteinä päätettiin parantaa tiedon saatavuutta, ajantasaisuutta ja toimijoiden saavutettavuutta. Yhteisiä tapaamisia ja toiminnan kehittämistä jatketaan kuluvan vuoden aikana.
Hyvinvointisidosryhmauutisen kuvituskuva