kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen on monialaista yhteistyötä
16.5.2022 8:00

Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen on monialaista yhteistyötä

Lapin ammattikorkeakoulu kutsui opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä sidosryhmiä tapaamiseen kampukselle.


Tapaamisen tarkoituksena oli käydä läpi yhteistä tilannekuvaa liittyen korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyden kysymyksiin sekä siihen, kuinka voimme tukea opiskelijoita sidosryhmien kanssa yhdessä.

Tapaaminen järjestettiin 12.5.2022 klo 8.30-10.30 Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen (Jokiväylä 11) ja Kemi-Tornion (Tietokatu 1) kampuksilla. Tilaisuuteen osallistuivat ammattikorkeakoulun puolelta opinto-ohjaajia, korkeakoulukuraattoreita ja kehittämispäälliköt sekä opiskelijakunta ROTKOn toimijat. Opiskelijahyvinvointiin liittyvistä toimijoista mukana olivat opiskelijaterveydenhoidosta vastaava YTHS sekä laajasti mielenterveys-, päihde- ja kriisipalveluiden toimijoita.

Tilaisuudessa käytiin läpi opiskelijoiden hyvinvointiin, erityisesti mielenterveyteen liittyviä keskeisiä haasteita. Esille nousivat muun muassa muilla paikkakunnilla asuvien monimuoto- ja verkko-opiskelijoiden palveluiden saatavuus ja se, kuin tämän tukiverkoston paikantaminen vaikeampaa näiden palveluiden osalta.

Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat ovat hyvin heterogeeninen joukko taustoiltaan, tarpeiltaan ja odotuksiltaan. Osalla opiskelijoilla on esimerkiksi tarve nopeuttaa opintoja, osalla puolestaan keventää ja hidastaa. Korkeakoulun sidosryhmät kaipaavatkin tarkempaa tietoa opiskelun käytänteistä, esimerkiksi miten ja millaisia harjoitteluja tehdään sekä millaisia yksilöllisiä järjestelyjä opintojen suorittamiseksi on olemassa.

Jatkuvan vuoropuhelun kautta tapahtuva tietoisuuden lisääminen sekä korkeakoulun että muiden palvelutarjoajien osalta tärkeää. Jatkossa sidosryhmät toivovat voivansa tutustua konkreettisesti kampusten oppimisympäristöihin sekä verkko-opiskeluympäristöihin ja siten lisätä tietoisuuttaan korkeakouluopiskelusta.

Opiskelijahyvinvointia vahvistetaan eri tahojen yhteistyönä

Lapin ammattikorkeakoulu on kehittänyt opintojen ohjausta ja hyvinvointipalveluita voimakkaasti vuosien ajan. Ohjauksen tarve on viime vuosina selkeästi korostunut.

Opinto-ohjaajat ovat lisänneet henkilökohtaisten ohjaustapaamisten määrää ja tapaamisten tueksi on otettu käyttöön erilaisia digitaalisia työkaluja. Opiskelijoita on kontaktoitu henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Opintojen edistymistä on koulutuksissa seurattu erilaisten digitaalisten työkalujen ja henkilökohtaisten vuorovaikutustilanteiden kautta.

Opettajat ja opinto-ohjaajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden opintojen edistymisen tukemiseksi.  Opiskelijoita on rohkaistu olemaan yhteydessä henkilökuntaan matalalla kynnyksellä. Opinto-ohjaajat ohjaavat opiskelijoita tarvittaessa kuraattorin tai muiden palveluiden piiriin. Kuraattorit tukevat opiskelijoita kokonaisvaltaisesti esimerkiksi arjen sujuvuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijakunta ROTKO tekee merkityksellistä työtä opiskelijoiden yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.


Lisätiedot


Anu Pruikkonen, kehittämispäällikkö
Anu.pruikkonen@lapinamk.fi

Eija Jumisko,
kehittämispäällikkö
Eija.jumisko@lapinamk.fi


Tilaisuuden ohjelma:


Klo 8.30-9.00 aamupala ja vapaata keskustelua

Klo 9.00 -10.30 Katsaus AMK-opiskeluun ja opiskelijoiden hyvinvointiin
Miten AMKissa opiskellaan, kehittämispäälliköt Eija Jumisko ja Anu Pruikkonen
AMKin hyvinvointi- ja ohjauspalvelut, opintojen ohjaajat, suunnittelijat, korkeakoulukuraattorit

Keskeiset opiskelijoiden hyvinvointia haastavat tekijät, korkeakoulukuraattorit

Yhteisen tilannekuvan rakentaminen
miltä näyttäytyvät opiskelijoiden tarpeet ja tilanne mielenterveyden teemoissa
yhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet ammattikorkeakoulun ja sidosryhmien välillä

Jatkosta sopiminen 

Klo 10.30 Tilaisuuden päätös.


Hyvinvointitapaamisen kuva 2

Hyvinvointitapaamisen kuvaHyviinvointitapaamisen kuva 3