kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Opiskelijat saavat tukea aiempaa helpommin
15.9.2022 7:00

Opiskelijat saavat tukea aiempaa helpommin

Viime keväänä toteutetun asiakaskyselyn vastaajista yli 90 prosenttia oli tyytyväisiä kuraattorilta saamaansa palveluun.


Uusi ajanvarauskäytäntö ja verkkopalvelut ovat sujuvoittaneet avun hakemista. Keväällä toteutetun asiakaskyselyn vastaajista yli 90 prosenttia oli tyytyväisiä kuraattorilta saamaansa palveluun.

Lapin korkeakouluyhteisö on kehittänyt kuraattoripalveluitaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Käyttöön on otettu uusi ajanvarausmalli, jossa opiskelija jättää sähköpostitse yhteydenottopyynnön, minkä jälkeen kuraattori soittaa hänelle kahden arkipäivän kuluessa. Heti ensimmäisessä puhelussa kartoitetaan, minkälaista tukea opiskelija tarvitsee.

– Siinä kohtaa on hyvä saada kokonaisvaltainen arviointi, kertoo korkeakoulukuraattori Maria Sipilä.

Opiskelija voi pohtia työntekijän kanssa, olisiko keskusteluaika kuraattorille hyödyllinen vai kannattaisiko sen sijaan ottaa yhteyttä esimerkiksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön tai omaan opettajaan opintojen järjestelemiseksi. Tukea saa nopeasti, eikä sopivaa palvelupolkua tarvitse etsiä yksin.

– Se madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä myös muihin paikkoihin, Sipilä sanoo.

Kaksivuotinen rahoitus mahdollisti ajanvarauksen ja virtuaalipalveluiden kehittämisen

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi pandemian alussa korkeakouluille erityisavustuksia opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Lapin yliopisto sai 120 000 euroa hankkeelle, joka mahdollisti muun muassa uuden ajanvarauskäytännön kokeilun ja yhden uuden kuraattorin palkkaamisen yliopiston ja ammattikorkeakoulun käyttöön.

Lisäksi Lapin korkeakoulut pilotoivat kansainvälisten opiskelijoiden kohtaamispaikkaa netissä.

– Loimme virtuaalisen olohuoneen, jotta opiskelijoilla olisi mahdollisuus tutustua toisiinsa jo ennen Suomeen muuttamista ja jutella mieltä askarruttavista asioista, kertoo korkeakoulukuraattori Heidi Haapala.

Etäpalvelut keräävät opiskelijoilta kiitosta

Kokemuksia Lapin korkeakoulujen kuraattoripalveluista kartoitettiin keväällä 2022 asiakaskyselyllä, johon osallistui 115 opiskelijaa.

Kyselyn vastaajista 91 prosenttia oli tyytyväisiä kuraattorilta saamaansa palveluun. Kiitosta saivat muun muassa empaattinen asiakkaan kohtaaminen ja tuki palveluviidakossa. Kehittämiskohteina nousivat esiin ryhmätoimintojen lisääminen ja tapaamisten aikavälien lyhentäminen.

Yhteydenottopyynnön jätettyään 64 prosenttia vastaajista sai tapaamisajan kuraattorille jo viikon sisään. Etäpalveluihin oli tyytyväisiä 89 prosenttia vastaajista. Opiskelijat kokivat niiden antavan liikkumavapautta ja helpottavan kuraattorille puhumista.

Tuen tarve on kasvussa

Sipilän mukaan kuraattoripalveluiden kehittäminen on tärkeää, koska tuen tarve on lisääntynyt huomattavasti. Opiskelijat hakevat apua esimerkiksi opiskelun aikatauluttamiseen, keskittymiseen, mielialaan, uupumukseen ja jännitykseen.

Etäpalveluihin aiotaan panostaa myös jatkossa, sillä opiskelun monipaikkaistuessa niille on kysyntää. Opiskelija voi valita, tapaako hän kuraattoria kampuksella, videoyhteydellä vai puhelimitse. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus on mahdollistanut etätuen lisäämisen esimerkiksi tietojärjestelmien avulla.

Ministeriön rahoittama kaksivuotinen hanke päättyy joulukuussa 2022. Lapin korkeakoulut tahtovat vahvistaa opiskelijalähtöisiä kuraattoripalveluja sen jälkeenkin.

– Toivomme hankkeelle jatkoa, jotta saamme kehitystyötä jatkettua, Sipilä sanoo.

Lapin korkeakouluyhteisön kuraattoripalveluista vastaa Lapin korkeakoulukonserni LUC. Se tarjoaa palveluita niin yliopiston kuin ammattikorkeakoulunkin opiskelijoille, eli yhteensä 10 000 henkilölle.

Alkuperäinen tiedote Anna Humalamäki

Piirroskuvassa mietteliäs nainen.