kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Opiskelijat kartoittivat luontokohteita Metsähallitukselle
14.12.2017 8:00

Opiskelijat kartoittivat luontokohteita Metsähallitukselle

Kuluvan syksyn aikana Lapin AMK:n metsätalousinsinööriopiskelijat ovat tehneet maastotöitä Metsähallituksen projektissa. Projektissa päivitetään Metsähallituksen omaa alue-ekologista verkostoa.


Neljännen vuosikurssin metsätalousinsinööriopiskelijat ovat suorittaneet opintojaan tarkastamalla näitä kohteita maastossa, sekä päivittämällä tietoja Metsähallituksen tietojärjestelmään.

Alue-ekologiset kohteet ovat luontoarvoiltaan merkityksellisiä, pienialaisia metsä-, kitu- tai joutomaan alueita, joilla metsätaloutta on rajoitettu. Metsähallituksella on laaja paikkatietoaineisto alueista, jotka voisivat soveltua luontokohteiksi. Luontokohteet voivat olla luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja, metsälain 10 § nojalla rajoitetun käytön alueita tai metsähallituksen omien kriteereiden mukaan arvokkaita elinympäristöjä.

Rajoittamalla metsätaloutta näillä alueella, pyritään edistämään luonnon monimuotoisuutta. Nykyisenmuotoinen metsätalous on kaventanut etenkin elinympäristönsä suhteen vaateliaiden lajien elintilaa. Metsähallitus pyrkii alue-ekologisen suunnittelun avulla säilyttämään ja lisäämään näiden lajien elinympäristöjä, sekä luomaan ekologia käytäviä, jotka mahdollistavat lajien leviämisen ja siirtymisen toisille alueille.


Metsäopiskeljat joulu 2017.jpg
Kuva 1 Mika Puustinen ja Lauri Karvonen pitämässä maastokoulutuspäivää ryhmälle

Syyskuussa käynnistyneen projektin aikana opiskelijat tarkastivat Metsähallituksen ennakkoon kartoittamien alueiden soveltuvuutta luontokohteiksi. Kohteet olivat Kemijoen itäpuolella, noin 30 kilometriä Rovaniemen keskustasta etelään päin.

Maastotöiden aikana 13 henkilön projektiryhmä arvioi mm. 8 lammen, 52 kallioalueen ja 19 yli 200-vuotiaan metsikön täyttävän kriteerit, jotka arvokkaille luontokohteille oli asetettu. Yhteensä alue-ekologiseen verkostoon hyväksyttäväksi ehdotettuja kohteita löydettiin 107 kappaletta. Joukossa oli vanhojen metsien, kallioalueiden ja lampien lisäksi mm. kausikosteikko, soiden metsäsaarekkeita, kitumaan soita, jyrkänteitä ja lähteitä.

Metsäopiskeljat 2 joulu 2017.jpg
Kuva 2 Metsälain 10 § nojalla suojeltavaksi esitetty kallio


Lisätietoja

Metsähallituksen projektivastaava Mika Puustinen, 040 024 1516 (mika.puustinen(ät)metsa.fi) ja Lapin AMKin opettaja Anne Saloniemi, 040 631 4542 (anne.saloniemi(ät)lapinamk.fi)Metsäopiskeljat joulu 2017.jpg