kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Opiskelijat kampanjoivat Pohjois-Suomen metsäkoulutusta tutuksi
18.12.2020 7:00

Opiskelijat kampanjoivat Pohjois-Suomen metsäkoulutusta tutuksi

Lapin AMKin metsätalousinsinööriopiskelijat herättelevät nuoria huomaamaan metsäalan opiskelumahdollisuudet Lapin ammattikorkeakoulussa ja Lapin koulutuskeskus REDUssa.


Lapin ammattikorkeakoulun viimeisen vuosikurssin metsätalousinsinööriopiskelijat aloittivat syksyllä 2020 markkinointiprojektin, jonka tavoitteena oli suunnitella ja tuottaa Metsäkoulutus Pohjois-Suomessa -kampanja.

Projekti koostui kolmesta eri osa-alueesta: taustatyö, kilpailu ja materiaalit. Taustatyön tekemisellä kartoitettiin oppilaitosten metsäalan koulutusohjelmien edustavuutta ja vetoavuutta sekä sosiaalisen median näkyvyyttä. Taustatyön analyyseilla ja segmentoinnilla pyrittiin eroon tyrkyttävästä viestintätavasta, kohderyhmiin vetoavan ja laajasti samaistuttavan sisällön luomiseksi.

Toisena Metsäkoulutus Pohjois-Suomessa -kampanjan osana projektiryhmä suunnitteli kilpailun, jossa kerättiin kilpailuun osallistuneiden opiskelijoiden tuottamia huumorikuvia. Kilpailulla pyrittiin aktivoimaan opiskelijoita mainostamaan omaa oppilaitostaan ja opiskelupaikkakuntaansa.

Kolmantena osatehtävänä Metsäkoulutus Pohjois-Suomessa kampanjassa oli tuottaa kampanjalle helposti tunnistettava logo, tuottaa lyhyitä mainosvideoita oppilaitoksissa opiskelevista, kuvata henkilökuvia oppilaitosten opiskelijoista, tuottaa oppilaitoskuvaukset ja julkaisukelpoisia huumorikuvia tai meemejä yleisön kasvattamiseksi.

Projektin sisältämiin monipuolisiin tehtäviin osallistuminen opetti uudenlaisia toimintatapoja ja sidosryhmäyhteistyötä.

Projekti aloitettiin 4.9.2020 ja loppuseminaari pidettiin 25.11.2020 ajan henkeen sopivasti etäyhteydellä. Kampanjassa tuotetut materiaalit tulevat jakoon lähiviikkoina kampanjan Facebook-, Instagram- ja YouTube-tileillä.


Lisätietoja:

Saara Nurminen, projektipäällikkö
+358 40 036 8212, saara.nurminen(a)edu.lapinamk.fi

Mikael Kukkonen, projektin ohjaus
+358 40 610 8351, mikael.kukkonen(a)lapinamk.fi

Kampanjan tilit:
https://www.facebook.com/metsakoulutuspohjoissuomessa/
https://www.instagram.com/metsakoulutuspohjoissuomessa/
https://www.youtube.com/channel/UCntBFDY7BhKAGdUh0avw9DA


Metsäkoulutus logo uutiskuva.jpg