kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Opinnäytetyö: Kielitaito suppeaa rovaniemeläisissä matkailualan yrityksissä
14.1.2014 9:53

Opinnäytetyö: Kielitaito suppeaa rovaniemeläisissä matkailualan yrityksissä

Kielitaito rovaniemeläisissä matkailualan yrityksissä on hyvä, mutta suppea. Englantia osataan, mutta samalla muiden kielten osaaminen heikkenee. Alueen matkailun kannalta tärkeintä kieltä venäjää ei osata juuri lainkaan. Tiedot käyvät ilmi Anu Hyvösen Rovaniemen ammattikorkeakouluun syksyllä 2013 tekemästä matkailun opinnäytetyöstä.


Englanti on selkeästi puhutuin ja osatuin kieli rovaniemeläisissä matkailualan yrityksissä. Kieltä käytetään, kun muuta yhteistä kieltä vieraskielisen asiakkaan kanssa ei ole, tai sitä ei haluta käyttää. Ranskan, italian ja espanjan osaajia löytyy niukasti ja huomattavasti paremmin osataan ruotsia sekä saksaa, jälkimmäistä etenkin vanhemmissa ikäpolvissa.

Venäjän kielen koetaan olevan sekä tämän hetken että myös tulevaisuuden tärkein kieli matkailualalla. Tästä huolimatta venäjän osaajia ei alueelta juurikaan löydy. Venäläisten matkailijoiden osuus kaikista Rovaniemen kansainvälisistä matkailijoista on huomattavasti suurin niin talvi- kuin myös kesäsesonkina.

Sanattomalla viestinnällä suuri merkitys


Matkailualan työntekijät eivät kuitenkaan koe suppean kielitaidon haittaavan asiakaspalvelutilannetta, sillä tilanteista selviää aina elekielen tai englannin avulla. Osattuja kieliä käytetään kuitenkin rohkeasti niin töissä kuin myös vapaa-aikana pelkäämättä virheitä. Lisäksi kielistä ollaan yleisesti kiinnostuneita ja suurimmaksi osaksi työpaikat kannustavat niiden käyttöön.

Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin syksyn 2013 aikana verkkokyselyllä, johon osallistui 46 henkilöä. Vastaajat olivat rovaniemeläisten matkailualojen yritysten työntekijöitä. Opinnäytetyön ovat ohjanneet Ari Kurtti ja Merja Vankka

Opinnäytetyö on luettavissa täällä.

Lisätietoja:

Anu Hyvönen
puh. 044 955 6571
anuhyvonen(at)hotmail.com
TundraHuskies-3657.jpg