kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / OECD arvioi Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tilaa
14.6.2017 9:00

OECD arvioi Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tilaa

OECD:n innovaatiopolitiikan maa-arvio kannustaa Suomea soveltavan TKI-toiminnan tukemiseen.


OECD:n julkistama Suomen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan maa-arviointi on riippumaton näkemys Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan nykytilasta, rakenteellisista sekä sisällöllisistä kehittämis- että uudistamistarpeista.

Raportin mukaan Suomen aikaisempi edelläkävijän asema on leikkausten myötä johtanut innovaatiopolitiikan uudistumistarpeisiin, mikä näkyy erityisesti tarpeena edistää soveltavaa tutkimusta sekä yritysten ja korkeakoulujen innovaatiotoiminnan yhteistyötä.

Ammattikorkeakoulut nostetaan arvioinnissa esiin soveltavan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan edistäjinä. AMKeilla on merkittävä strateginen rooli elinkeinoelämän ja etenkin pk-yritysten innovaatiotoiminnan ja -yhteistyön vauhdittajina. Samoin tuodaan esiin, että julkisen talouden ja tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoituslähteiden leikkaukset ovat vaikuttaneet merkittävästi ammattikorkeakoulujen toimintaan.

Suomen suurimpia haasteita on tiedon tutkimustulosten ja uusien ideoiden muuntaminen innovaatioiksi maailmanmarkkinoille.

OECD kehottaa Suomea lisäämään elinkeinoelämän kannalta olennaisen tutkimuksen rahoitusta. Myös korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä vuorovaikutusta on  OECD:n mukaan tiivistettävä.

Talouden monipuolistamiseksi OECD kehottaa priorisoimaan radikaaleja innovaatiohankkeita, joissa on mahdollisuuksia uusien korkean lisäarvon tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Jotta osaaminen vastaisi työelämän tarpeita, OECD kehottaa tunnistamaan muuttuvan maailman tarpeet ja muokkaamaan opinto-ohjelmia niiden mukaisesti. Myös opinto-ohjelmasta tai yliopistosta toiseen vaihtamista olisi helpotettava.

Viitteet

OECD:n raportti.

Arenen tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote OECDn raportti.JPG