kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Nuoret luottavat Lapin AMKiin
20.5.2014 12:00

Nuoret luottavat Lapin AMKiin

Suomalaisnuorten mielikuva Lapin AMKista on selvästi myönteisempi kuin mielikuva ammattikorkeakouluista keskimäärin. Lapin AMKia ollaan myös valmiita suosittelemaan opiskelupaikaksi useammin kuin ammattikorkeakouluja keskimäärin.


Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n Korkeakoulujen imago 2014 –tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitetään korkeakoulujen tunnettuutta ja kiinnostavuutta, kokonaismielikuvia kouluarvosanoilla 4–10, mielikuvia korkeakouluista eri tekijöiden suhteen ja halukkuutta suositella korkeakoulua muille. Lisäksi selvitetään eri koulutusalojen kiinnostavuutta ja opiskelupaikan valinnassa käytettäviä tietolähteitä.

Lapin AMK: hyvä ellei kiitettävä

Lapin AMK saa ammattikorkeakoulujen keskimääräistä tasoa selvästi paremman tuloksen useimmilla tutkimuksessa käytetyillä mittareilla. Kokonaisarvosana on kouluasteikolla 7,88 kun se on ammattikorkeakouluilla keskimäärin 7,5.

Pohjois-Suomessa asuvien antama keskiarvo Lapin AMKille on 8,13.

Tutkimuksessa käytetyt mielikuvaväittämät olivat:

• Maine opiskelupaikkana on hyvä
• Tutkintoa arvostetaan työmarkkinoilla
• Opetus on tasokasta
• Koulutusalat ovat kiinnostavia
• Korkeakoulu on edelläkävijä
• Näkyy myönteisesti mediassa
• Sijaintipaikkakunta on houkutteleva
• Tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia
• Erottuu edukseen muista korkeakouluista
• On hyvin esillä sosiaalisessa mediassa

Vastaajien mukaan väittämät kuvaavat Lapin AMKia, lukuun ottamatta edelläkävijyyteen ja somessa näkymiseen liittyviä väittämiä, joissa myönteisten ja kielteisten osuudet ovat melko lähellä toisiaan.

Hyvä maine perustuu koulutuspaikkojen kiinnostavuuteen, sijainnin houkuttelevuuteen, kansainvälisiin opiskelumahdollisuuksiin ja myönteiseen näkymiseen julkisuudessa. Lisäksi AMK saa useammin myönteisiä kuin kielteisiä arvioita tutkinnon arvostuksesta työelämässä ja opetuksen tasosta. AMK onnistuu myös erottumaan muista ammattikorkeakouluista. Pohjois-Suomessa asuvat arvioivat Lapin AMKin kaikissa asioissa vieläkin myönteisemmin.

Huonoimmin Lapin AMKiin sopivat väittämät ”Korkeakoulu on edelläkävijä” ja ”On hyvin esillä sosiaalisessa mediassa”. Ensin mainitussa Lapin AMK sai silti keskimääräistä paremman tuloksen.

Tutkimus tehtiin kohta Lapin AMKin startin jälkeen

Kysely tehtiin alle 30-vuotiaille suomalaisnuorille (n. 1700) tämän vuoden helmi-maaliskuussa. Ymmärrettävästi Lapin ammattikorkeakoulun valtakunnallinen tunnettuus on vastaajajoukossa vielä jonkin verran vähäisempää kuin ammattikorkeakouluilla keskimäärin.

Lapin ammattikorkeakoulun tuntee 10 prosenttia kyselyyn vastanneista kaikista suomalaisnuorista. Ammattikorkeakoulujen keskimääräinen tulos on 18 prosenttia.

Lapin AMK tunnettiin mittausajankohtana erityisen hyvin Pohjois-Suomessa (46 %). Lisäksi se tunnettiin melko hyvin myös Itä-Suomessa (12 %).

Taloustutkimus Oy on tehnyt korkeakoulujen imagotutkimuksia vuodesta 2002 alkaen.Free hugs from Lapin AMK.jpg