kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Neuvottelukunta keskusteli korkeakoulujen tilanteesta
10.4.2014 19:00

Neuvottelukunta keskusteli korkeakoulujen tilanteesta

Lapin korkeakoulukonsernin uusi neuvottelukunta aloitti kaksivuotisen kautensa ensimmäisessä kokouksessaan Lapin yliopistolla 7.4.2014. Kokouksessa neuvottelukunnalle esiteltiin korkeakoulujen toimintaa. Esittelyjen pohjalta käytiin evästävää keskustelua korkeakoulujen tulevaisuudesta.


Lapin yliopiston johdon taholta nostettiin esiin huoli siitä, että kilpailu korkeakoulujen rahoituksesta kiristyy tulevaisuudessa entisestään. Lisäksi todettiin, että Lapin yliopiston yhteistyö Oulun- ja Itä-Suomen yliopistojen kesken toimii hyvin ja työnjako on toimiva. Koulutuksen saralla Lapin yliopiston todettiin onnistuneen hyvin, mutta tutkimuksen saralla on vielä kehitettävää.

Lapin ammattikorkeakoulun puheenvuoroissa kiinnitettiin huomioita tehtyihin hallinnollisiin päätöksiin, joita ryhdytään viemään seuraavaksi opetussuunnitelmiin. Ratkaisujen todettiin selkiyttäneen rakenteita ja työnjakoa. Lapin ammattikorkeakoulun vahvuutena esille nostettiin luonnonvarojen älykäs käyttö sekä turvallisuusosaaminen.

Lapin korkeakoulukonsernin taholta todettiin, että hallintoa on kevennetty ja työn painopistettä on siirretty käytännön toimintaan. Tulevaisuuden haasteina nähtiin strategian uudistaminen sekä innovaatio-ohjelman auki kirjoittaminen.
Puheenvuorojen jälkeen neuvottelukunta kävi vilkkaan keskustelun korkeakoulujen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Keskustelussa todettiin, että innovaatiotoiminnan saralla Lapissa on syytä koota resursseja entistä suurempiin yksiköihin. Myös palveluiden tuottamisessa tarvittaisiin kampaa, joka kokoaisi toimintoja. Esimerkkinä esille nostettiin matkailun turvallisuuspalvelut, jotka olisi hyvä tuotteistaa ja koota entistä suurempiin yksiköihin. Myös sosiaaliala ja ilmastonmuutos puhuttivat neuvottelukunnan jäseniä. Keskustelussa todettiin, että korkeakouluissa on paljon sosiaalialaan ja ilmastonmuutokseen liittyvää osaamista, jota voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa kehittämistyössä.

Puheenvuoroissa nostettiin esille myös se, että arktisella osaamisella on kysyntää, jota pitäisi osata hyödyntää entistä paremmin myös taloudellisesti. Osaamisen tuotteistamiseen yksityiselle ja julkiselle sektorille kaivattiin innovatiivisuutta sekä hallinnollista notkeutta. Huippututkijoiden lisäksi korkeakoulujen toivottiin kouluttavan maakunnan tarpeisiin hyviä ihmisiä. Lisäksi korkeakoulujen toivottiin kehittävän rakenteitaan ja vauhdittavan uudistuksiaan, jotta ne pystyisivät vastaamaan yhä kiristyvän talouden vaateisiin.

Neuvottelukunta

Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää Lapin korkeakoulujen kehittymistä sekä korkeakoulujen ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Erityisesti neuvottelukunta tukee elinkeinoelämän, julkishallinnon ja korkeakoulujen yhteistyötä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Johanna Ikäheimo, hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy ja varapuheenjohtajana Jukka Jokinen, toimitusjohtaja, BRP Finland Oy. Muut neuvottelukunnan jäsenet ovat Paula Aikio-Tallgren, puheenjohtaja, Lapin yrittäjät ry., Eija Ailasmaa, hallituksen varapuheenjohtaja, Solidium Oy, Taija Jurmu, varatoimitusjohtaja, Lapin kauppakamari, Eija Koivuranta, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö, Seppo Lehto, pelastusylitarkastaja, Lapin aluehallintovirasto, Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, Kittilän kunta, Klemetti Näkkäläjärvi, puheenjohtaja, Saamelaiskäräjät, Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, eduskunta, Rauno Posio, hallituksen puheenjohtaja, Lapland Safaris Group Oy, Mika Riipi, maakuntajohtaja, Lapin liitto, Reijo Ruokanen, päätoimittaja, Talouselämä, Talentum Oyj, Pirkko Saarela, ylijohtaja, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Varmola, aluejohtaja, Metsäntutkimuslaitos ja Juha Ylimaunu, Vice President, Outokumpu Oyj.

Lisätietoja:
Neuvottelukunnan puheenjohtaja Johanna Ikäheimo
Hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy
Puhelin 040 516 8659
sähköposti, johanna.ikaheimo (at) lappset.com

Tiedote/LaY/Viestintä/Olli Tiuraniemi


Konsernilogo