kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Neuvottelukunta: Innovaatio-ohjelmasta kasvualusta yrittäjyydelle
22.9.2014 13:00

Neuvottelukunta: Innovaatio-ohjelmasta kasvualusta yrittäjyydelle

Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan 19.9.2014 korkeakoulujen yhteistä innovaatio-ohjelmaa vuosille 2014–2020. Neuvottelukunta evästi korkeakouluja ohjelman jalkauttamisessa maakuntaan.


Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmaa neuvottelukunnalle esitteli innovaatiopäällikkö Kaj Kostiander. Esittelyn jälkeen neuvottelukunta kävi ohjelmasta vilkkaan keskustelun. Innovaatio-ohjelman toivottiin toimivan tulevaisuudessa korkeakoulujen, kuntien ja yritysten yhteisenä kasvualustana, josta versoo uudenlaista yrittäjyyttä Lappiin.

Neuvottelukunta keskusteli muiden muassa siitä, miten korkeakoulujen vaikuttavuutta voitaisiin vahvistaa matkailussa ja kaivannaisteollisuudessa. Lisäksi neuvottelukunta keskusteli Lapin kuntien roolista innovaatiotoiminnassa. Kuntien kehitysyhtiöille kaivattiin veturia ja yhteistä raidetta tulevaisuuteen. Useissa puheenvuoroissa innovaatiotoiminnan vetovastuuta tarjottiin Lapin korkeakoulukonsernille, joka on viime vuosina haravoinut maakunnan koulutus- ja innovaatiotoiveita Maakuntakorkeakoulun kautta.

Neuvottelukunta evästi korkeakouluja terävöittämään innovaatio-ohjelman tavoitteita sekä viemään ohjelmaa maakuntaan vuorovaikutusverkostoja vahvistamalla. Ylipäänsä ohjelmaan kaivattiin lisää käytännöllisyyttä sekä ohjelman tuomien taloudellisten hyötyjen esiin nostamista.

Innovaatio-ohjelman teemat todettiin hyviksi. Korkeakoulujen taholta todettiinkin, että teemat on sovitettu yhteen muiden maakunnan kehittämisohjelmien ja strategioiden kanssa. Teemat on koottu kahden otsikon alle: Arktinen ympäristö, luonnonvarat ja kilpailukyky sekä Pohjoisen yhteiskunnan muutos ja hyvinvointi.

Innovaatio-ohjelma

Uudella innovaatio-ohjelmalla linjataan yhteisiä toimintatapoja ja kulttuuria maakunnallisen innovaatioverkoston rakentamisessa. Pyrkimyksenä on vahvistaa Lapin korkeakoulujen roolia entisestään alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämisessä. Ohjelma jatkaa vuonna 2009 aloitettua korkeakoulujen yhteistä suunnitelmallista tutkimus- ja kehitystyötä.

Ohjelma sisältää muiden muassa korkeakoulujen yhdessä sopimat aluetta palvelevat tutkimus- ja kehittämistoimet, joiden avulla kasvatetaan yritysten ja julkisen sektorin osaamista uusien innovaatioiden ja yritysten synnyttämiseksi alueelle.

Innovaatio-ohjelmalla korkeakoulut kehittävät edelleen laaja-alaisia tutkimus- ja kehittämisympäristöjä, kuten esimerkiksi Arktisen ja pohjoisen tutkimuksen huippuosaamiskeskittymä, Arktisen muotoilun osaamiskeskittymä sekä pohjoisten hyvinvointipalveluiden osaamiskeskittymä.

Lapin korkeakoulukonserni

Lapin korkeakoulukonserni on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun strateginen liittouma, jonka avulla korkeakoulut kykenevät tarjoamaan opiskelijoille, henkilökunnalleen ja ympäröivälle yhteiskunnalle entistä vahvempaa osaamista.

Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta

Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää Lapin korkeakoulujen kehittymistä sekä korkeakoulujen ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Erityisesti neuvottelukunta tukee elinkeinoelämän, julkishallinnon ja korkeakoulujen yhteistyötä.

Tiedote/LaY/OT


LUC spring tree.jpg