kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Moottorikelkalla Meri-Lapin maastossa
25.3.2022 12:30

Moottorikelkalla Meri-Lapin maastossa

Tanja Häkkisen työsti Tervolaan reittisuunnitelman ja ohjeet Kemijoen länsipuolisen reitistön toteuttamiseksi.


YAMK-opintoihin kuuluvassa opinnäytetyössään Tanja Häkkinen kävi läpi eri maastoväylien eroavaisuudet. Samalla käytiin läpi maastossa vastaantulevien haasteiden lupaprosessit, esimerkiksi radan ylitykset. Taustat Häkkinen haki lainsäädännöstä ja aikaisemmista hankkeista. Ohjeiden lisäksi opinnäytetyössä on vertaileva katsaus Suomen, Norjan ja Ruotsin käytäntöihin moottorikelkkailussa.

Kunnat määrittelevät missä ja milloin moottorikelkoilla saa liikkua

Häkkinen kertoo, että Suomessa moottorikelkkailu on mahdollista joko moottorikelkkailureiteillä, maastossa maanomistajan luvalla tai moottorikelkkauralla uranpitäjän luvalla. Norjassa moottorikelkkailu on mahdollista ainoastaan merkityillä poluilla. Ruotsissa taas moottorikelkkailu on Suomea vapaampaa. Sen on mahdollista myös merkittyjen polkujen ulkopuolella, jos sitä ei erikseen kielletä. Ruotsissa eri alueilla saatetaan säädellä kelkkailua eläinten rauhoitusaikojen mukaan.

 Kaikkein turvallisinta ja varminta on kulkea merkittyjä polkuja pitkin. Reitin käyttö saattaa olla maksullista. Häkkinen muistuttaa, että ehdot on selvitettävä ennen matkaan lähtöä. Häkkinen on ottanut huomioon myös muut talviliikuntalajit, kuten talvipyöräilyn. Sitä varten voisi leventää kunnan alueella jo olemassa olevia hiihtolatuja Häkkinen maalaa.

Kaksi ehdotusta moottorikelkkareitiksi

Reittisuunnitelma ehdotukset Tervolan ohjeiden käytäntöön viemisen tueksi haastateltiin moottorikelkkailukerhoja. Kerhojen avulla saatiin näkemystä mahdollista käytännön ongelmista sekä laajennettiin käsitystä aiheesta. Kerättyjen ohjeiden pohjalta Häkkinen koosti Tervolaan toteutettavaksi kaksi erityyppistä moottorikelkkailuun suunnattua väylää. Ensimmäinen ehdotus oli kuntia yhdistävä reitti Keminmaalle. Tämä toteutettaisiin sähkölinjojen aluksia hyödyntäen.

Toinen reittisuunnitelma ehdotus oli kunnan taajaman läheisyyteen 10 kilometrin pituinen rengasreitti. Tämä reitti palvelisi lyhyitä päiväretkiä moottorikelkoilla ajavia ja matkalla olisi myös tulentekopaikka. Reitti yhdistäisi Tervolan taajaman, myös kuntia yhdistävään uuteen moottorikelkkailureittiin. Sopimukset maanomistajien kanssa tehtäisi tarpeeksi laajoina sopimuksina, jotta samaa reittiä, voidaan käyttää kesällä muuhun retkeilyyn.

Lisätietoja

Tanja Häkkinen 0504009607 tanjahakkinen(a)gmail.com
Luonnonvarojen älykäs johtaminen, Metsätalousinsinööri YAMK 2022
YAMK opinnäytetyö theseu
ksessaKolme moottorikelkkaa ajamassa reitillä.