kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Metsätalousinsinööriopiskelijat mukana Iso-Airijärven valuma-alueen tutkimuksissa
11.10.2021 9:00

Metsätalousinsinööriopiskelijat mukana Iso-Airijärven valuma-alueen tutkimuksissa

Metsähallituksen projektin taustalla on huoli Ylitorniolla sijaitsevan Iso-Airijärven valuma-alueen vesistökuormituksesta ja alueella sijaitsevien vesistöjen kunnosta.


Alue on suurelta osin ojitettua turvekangasta mutta alueelta löytyy myös ojittamattomia soita ja kangasmaita. Vesistöalueella on useita puroja, yksi isompi joki, kolme järveä ja useita lampia. Lisäksi valuma-alueella on laaja tieverkosto.

Projektissa kartoitetaan, mitä paranneltavia vesiensuojelullisia kohteita alueelta löytyy ja luodaan ehdotukset toimenpiteistä, joilla vesistökuormitusta voidaan vähentää. Tavoitteena on hillitä ojitettujen alueiden valumakuormitusta ympäröiviin vesistöihin. Ojitetut suokohteet jaetaan aktiivisiin ja passiivisiin. Aktiiviset kohteet ovat normaalissa metsätalouskäytössä, ja passiiviset kohteet jätetään rauhaan voimakkailta uudistus- ja ojitustoimilta.

Lisäksi tutkitaan pienvesien kuntoa ja tiestön mahdollisesti aiheuttamia vaellusesteitä. Iso-Airijärven alueella on myös yksi lehto, jonka tila tarkastetaan viereisten ojitusten vuoksi.

Projektin tuotoksiin kuuluvat valmis projektisuunnitelma sekä aluesuunnitelma teemakarttoineen. Projekti on merkityksellinen alueen luonnon, eliöstön ja monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Kuvat: Daniel Meir

Ojan syvyyttä mitataan. 

Rassia käytetään työkaluna, kun mitataan turpeen paksuutta ojissa.Mies seisoo metsäisen ojan varrella.

Hyvin virtaava oja.IsoAiri uutiskuva 2.jpg

Opiskelijat suunnittelevat toimenpiteitä