kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Metsäosaajat uuteen yhteistyön aikaan
12.12.2019 12:00

Metsäosaajat uuteen yhteistyön aikaan

Suomen metsäkeskuksen Pohjoisen palvelualueen ja Lapin ammattikorkeakoulun välille on solmittu yhteistyösopimus.


Kumppanuus vahvistaa kummankin organisaation metsäalan päivittäiseen toimintaan, kehittämiseen ja johtamiseen liittyvää osaamista.

Suomen Metsäkeskus edistää metsiin perustuvia elinkeinoja. Tätä varten se tuottaa muun muassa metsänomistajia ja -toimijoita varten metsätietoa ja riippumattomia palveluja. Ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden biotalouden osaamisryhmä on puolestaan vankka metsäalan korkeakouluttaja ja alan innovatiivinen TKI-toimija.

Ammattikorkeakoulun ja Metsäkeskuksen kumppanuus konkretisoituu metsäbiotalouden hankeyhteistyössä, metsäpalvelualan osaamisen kehittämisessä ja Maaseutuklusterin toiminnassa. Metsänomistajuus- ja metsäyrittäjyysosaaminen vahvistuvat kumppanuuden myötä niin ikään.

Kumppanuuteen kuuluu asiantuntijuuden ja osaamisen jakaminen. Yhteisesti toteutettavat opintojaksot, yhteisopettajuus ja klusteriyhteistyö antavat tähän mahdollisuuksia. Molempien tahojen intressissä on edistää hajautettua energiantuotantoa ja luonnontuotealaa sekä kansainvälistä hankeyhteistyötä. Myös metsäbiotalouden investointeihin on parempi varautua yhteistyössä.

Koulutusyhteistyöhön kuuluvat myös metsätalouden AMK-opiskelijoiden harjoittelut ja opinnäytetyöt sekä oppimistehtävät ja projektit Metsäkeskuksella.

Kumppanuussopimuksen pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi toimeenpanosuunnitelma, jonka laatimisesta ja toteuttamisesta vastaavat elinkeinopäällikkö Ulla Huusko Suomen metsäkeskuksesta ja Lapin AMKin Tulevaisuuden biotalous -osaamisryhmän päällikkö Anne-Mari Väisänen. Toimenpidesuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.


metsäkeskus rissanen sorri.jpg

Kumppanuussopimuksen allekirjoittivat Rovaniemellä 3.12.2019 rehtori Riitta Rissanen ja aluejohtaja Arto Sorri.