kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Metsäneuvontaa kehitetään palvelemaan metsänomistajien tarpeita aiempaa paremmin
3.9.2021 8:00

Metsäneuvontaa kehitetään palvelemaan metsänomistajien tarpeita aiempaa paremmin

Metsänomistajien tavoitteet ja odotukset metsältään vaihtelevat. Koska metsänomistajatkin asuvat yhtä useammin kaupungeissa ja ajankäytön hallinta on käynyt monille yhtä tärkeämmäksi, kehitetään neuvontamenetelmiäkin vastaamaan nykyisiä ja tulevia tarpeita.


Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt rahoittaa Lapin ammattikorkeakoulun, Luonnonvarakeskuksen, Suomen metsäkeskuksen sekä Tapio Oy:n yhteistä Monitavoitteisen metsätalouden tulevaisuuden neuvontamenetelmät (MetNe) -hankketta. Hanke tukee kansallista metsästrategiaa.

MetNe-hankkeessa kehitetään metsätalouden lähi- ja etäneuvontatilanteissa tarvittavia työkaluja ja välineitä. Tätä varten selvitetään eri kohderyhmiltä kyselyiden ja haastatteluiden avulla, mitä ominaisuuksia neuvontaan käytettäviltä menetelmiltä ja työkaluilta odotetaan.

Neuvonnan menetelmiä valittaessa huomioidaan metsänomistajien erilaiset metsänkasvatukseen liittyvät tavoitteet. Huomioitavia aihepiirejä ovat muun muassa monimuotoisuus, maisema, puuntuotanto, kulttuuripalvelut ja luonnontuotteiden tuotanto. Neuvonnassa käytettävien menetelmien kehityksessä huomioidaan lisäksi aikajänne ja metsänomistajien ylisukupolviset tavoitteet metsävarojen hallinnassa.

Hankkeessa tehdään tiekartta tukemaan tulevaisuudessa tarvittavien neuvontamenetelmien kehitystä, kehitetään metsävarojen 3D-visualisoinnin menetelmiä metsätalouden neuvonnassa, testataan erilaisia paikkatiedon ja metsävaratiedon esittämisen menetelmiä todellisissa neuvontatilanteissa sekä jaetaan hankkeessa tuotettu tieto toimijoiden käyttöön.


MetNe-hanke toteutetaan metsäalan toimijoiden välisenä yhteistyönä. Metsänomistajat kutsutaan osallistumaan neuvontamenetelmien testaukseen, jotta eri menetelmien ja toimenpiteiden toimivuutta ja vaikuttavuutta voidaan arvioida palautteen pohjalta jo hankeaikana. Metsänomistajatesteissä testattavia tiedon esittämisen menetelmiä ovat muun muassa paikkatiedon esittämiseen ja metsävaratiedon visualisointiin perustuvat menetelmät. Hanke on käynnissä 1.4.2021-31.12.2023.

Lisätietoja MetNe-hankkeesta antaa
Markus Korhonen
puh. 0406725061
markus.korhonenät lapinamk piste fi.Kesäistä kangasmetsää.