kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Metsään meneminen tekee miehelle hyvää
12.4.2018 9:00

Metsään meneminen tekee miehelle hyvää

Miesten työ- ja toimintakyky on tutkimusten mukaan keskimäärin alhaisempi kuin naisilla. Hyvinvointia ja elämänlaatua sekä osallisuutta heikentävät monet elämäntilanteet kuten pitkäaikaistyöttömyys, päihdeongelmat tai asunnottomuus.


Monet nuoret miehet ovat yhteiskunnan palvelujen saavuttamattomissa. Työpajatoimintaan ohjautuvat nuoret ovat usein vieraantuneita yhteisöstään ja omasta ympäristöstään ja heidän luontosuhteensa on heikko. Heillä ei ole opiskelu- tai työyhteisöä eikä juurikaan vapaa-ajan harrastuksia ja niihin liittyviä yhteisöjä. Kuntoutuspalvelujen valikoima ei aina kohtaa etenkään miesten tarpeita.

Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminta, Pellon kunta ja Metsähallitus etsivät ratkaisuja näihin haasteisiin juuri alkaneella kolmivuotisella Luontoa toimintaan – yhteistyömalleja osallisuuteen -hankkeella.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tuen tarpeessa olevien, etenkin miesten hyvinvointia kotipaikkakunnan metsässä ja muussa luontoympäristössä toteutettavalla mielekkäällä toiminnalla. Kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden sekä työpajojen toimijat kehittävät Metsähallituksen ja muiden luontoympäristötoimijoiden kanssa kullekin paikkakunnalle soveltuvat yhteistyömallit toimintaan osallistuvien osallisuuden ja kuntoutumisen edistämiseksi. Oulun ja Pellon lisäksi näitä uusia yhteistyömalleja kehitetään Sodankylään, Sallaan ja Rovaniemelle.

Keskinäisen yhteistyömallin lisäksi osatoteuttajat kehittävät omaan toimintaansa uutta luontotoimintaa kuten metsäkummitoimintaa, puutarhatoimintaa ja toimintamalleja luonto- ja ympäristötiedon osaamisen lisäämiseksi sekä päihteetöntä ryhmävalmennusta ja sosiaalisen kuntoutuksen ryhmävalmennusta. Kehitettävän toiminnan lähtökohtana ovat aiemmissa hankkeissa luodut Luontoa elämään -mallit, joiden perustana on Green Care -toiminta ja Yksilökeskeisen elämänsuunnittelun (YKS) ajattelu.

Toimintaan osallistuvat ovat pääasiassa miehiä, joille tarjotaan uudenlaisia sosiaalista osallisuutta tukevia, heidän toiveisiinsa ja tarpeisiinsa vastaavia kuntoutus- ja työpajapalveluja. Osallistujat ovat erilaisissa tuen tarpeissa olevia henkilöitä, jotka käyttävät palveluja mielenterveyden, päihteiden käytön, pitkäaikaistyöttömyyden tai muiden arjen hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi.

Lisäksi kehittämistoiminnasta hyötyvät kuntoutus- ja työpajatoimintaa sekä työllisyyspalveluja tuottavat toimijat, jotka saavat hankkeen myötä toimintaansa uusia palvelumalleja ja yhteistyökumppaneita. Metsähallitus saa uutta ulottuvuutta ja toimintamahdollisuuksia Hyvinvoiva luonto – hyvinvoiva ihminen -toimintaohjelman toteuttamiseen.

Hankkeen rahoittavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä koordinoi Lapin ammattikorkeakoulu. Muut osatoteuttajat ovat Metsähallitus, Pellon kunnan työpajatoiminta ja Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminta. Lisäksi yhteistyökumppaneina ovat Seitasäätiö Sodankylästä, Nuorten ystävät ry. Rovaniemeltä ja Sallan kunta.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tero Leppänen tero.leppanenLapin AMK sähköposti p. 040 7708560
Kehittäjä-asiantuntija Arja Jääskeläinen arja.jaaskelainenLapin AMK sähköposti p. 040 710 6834

ESR Ely Vipuvoimaa.GIF

Luontoa toimintaan logokokoelma.JPGLuontoa toimintaan