kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Metsäalan eurooppalainen verkosto hakee digitaalisia keinoja saada puu liikkeelle
2.9.2020 7:00

Metsäalan eurooppalainen verkosto hakee digitaalisia keinoja saada puu liikkeelle

ROSEWOOD4.0-hankkeen toimilla edistetään bio- ja metsätalouden kestävää kehitystä sekä luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Suomi on mukana ROSEWOOD-verkostossa, joka hakee erityisesti digitaalisia käytäntöjä puun liikkeelle saamiseksi metsä- ja puutuoteteollisuuden hyödynnettäväksi. Samaan aikaan hakkuumäärät pidetään kestävällä tasolla eli metsien vuotuisen kasvun on säilyttävä hakkuita suurempana.

ROSEWOOD4.0:n tavoitteena on lisätä metsätalouden hankkeiden resursointia EU:n hankepooleissa. Jakamalla ICT-pohjaisia ratkaisuja metsätaloudelle hanke auttaa lisäämään metsäteollisuuden kilpailu-kykyä ja edistämään maaseudun elintärkeää kehitystä Euroopan biotalouden puitteissa.

Samalla hyödynnetään Euroopan eri alueilla olevaa osaamista, joka edistäisi puun kestävää liikkuvuutta ja uusia metsänhoidon lähestymistapoja. Tavoitteena on vahvistaa aiemmassa ROSEWOOD -hankkeessa luotua euroop-palaista alueiden verkostoa ja siirtää tietoa parhaista metsäalan käytännöistä ja uusista innovaatioista muille alueille.

Hankkeessa on mukana 21 partneria ja Suomen lisäksi 17 Euroopan maata. Projektia koordinoi saksalainen Stein-beis 2i GmbH Stuttgartista, Saksasta.

Euroopan kartta ja hubit

Kuva: ROSEWOOD4.0 hankkeen metsäalan osaamiskeskittymät.

Lapin AMK johtaa pohjoista osaamiskeskittymää

Toimintaa varten on perustettu viisi alueellista metsäalan osaamiskeskittymää Eurooppaan. Lapin AMKin johtamassa pohjoisessa osaamiskeskittymässä ovat Suomesta lisäksi Luonnonvarakeskus, Ruotsista Paper Province ja Norjasta TreTorget. Hankkeeseen otetaan mukaan myös metsäteollisuuden, yksityismetsätalouden, valtion metsien asiantuntijoita, metsänomistajia ja metsäalan yrittäjiä.

Keskittymissä hankekumppanit selvittävät alueensa metsätalouden tarpeita sekä järjestävät työpajoja ja koulutuksia paikallisten sidosryhmien kanssa puun kestävän liikkuvuuden edistämiseksi. Hankkeessa tuotetaan alueellisia tiekarttoja, jotka antavat suuntaviivoja siihen, miten raaka-aine saadaan paremmin hyödynnettyä kestävyyden tavoitteet huomioiden.

ROSEWOOD4.0-hankkeen tavoitteet

  • Laajentaa sekä vahvistaa olemassa olevaa metsäalan verkostoa Euroopassa
  • Kehittää digitaalisia ratkaisuja ja työkaluja sekä tuottaa koulutusmateriaalia
  • Tarkastella koko metsätalouden arvoketjua raaka-aineesta metsä- ja puutuoteteollisuuden tuotteeksi
  • Jakaa metsäalan parhaita digitaalisia käytänteitä ja innovaatioita paikallisesti sekä kansainvälisesti
  • Jakaa tietoa ja koulutusta parhaista käytänteistä muille alueille

Hanke on rahoitettu Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Hankkeen kesto on 01/2020-12/2021 ja budjetti on 2 miljoonaa euroa. Hankkeen kotisivut ovat osoitteessa https://rosewood-network.eu/


Lisätietoja:

Merja Laajanen
projektipäällikkö
Lapin ammattikorkeakoulu
P. 044 4780 204
merja.laajanen(a)lapinamk.fi

Kari Mäkitalo
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
P. 029 5324 465
kari.makitalo(a)luke.fiRosewood 4 tunnus.JPG