kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Meri-Lapin kunnat hakevat konkretiaa kiertotalouteen
3.3.2020 6:00

Meri-Lapin kunnat hakevat konkretiaa kiertotalouteen

Meri-Lapin alueesta halutaan tehdä resurssiviisas edelläkävijäseutu, jossa hyödynnetään luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita, palveluita, tilaa ja aikaa harkitusti ja kestävää kehitystä edistäen.


Lapin ammattikorkeakoulussa on käynnistynyt SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi -hanke, jonka taustalla on Meri-Lapin kuntien (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio ja Ylitornio) tarve edistää konkreettisin keinoin kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä.

- Lapin ammattikorkeakoulussa on viime vuosina panostettu paljon bio- ja kiertotalouden osaamiseen ja kehitystyöhön. Osaaminen palvelee hyvin alueen tarpeita ja tavoitteita, kertoo ammattikorkeakoulun bio- ja kiertotalouden erityisasiantuntija Sanna Tyni.

Kuntien ja ammattikorkeakoulun lisäksi kokonaisuuden toteutukseen ovat sitoutuneet alueen kuntayhtymät ja kehitysyhtiöt.

 

Pilotoimalla etsitään resurssiviisaita käytäntöjä

Hankkeen pilotit keskittyvät rakentamiseen ja elintarviketeollisuuteen, esimerkiksi ruokahävikin vähentämiseen tai rakennusten vähähiilisyyden edistämiseen. Yhdistävänä tekijänä niissä tulee olemaan vähähiilisyys, elinkaariajattelu ja resurssiviisaus.

- Uudet pilotointi- ja liiketoimintamahdollisuudet lisäävät alueen elinvoimaa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on osallistaa alueen yritykset, yhteisöt ja ihmiset osaksi kokonaisvaltaista vähähiilisyyttä edistävää toimintaa Meri-Lapin alueella, kertoo SERI-hankkeen projektipäällikkö Katri Hendriksson.

Pilotteja toteutetaan sekä kuntien toimipisteissä että yrityksissä. Niiden suunnittelu käynnistetään tämän kevään aikana, jolloin kartoitetaan myös pilottien toteutuksesta kiinnostuneet Meri-Lapin alueen yritykset ja kunnalliset toimipisteet.

 

Pilottikohteiden haku nyt käynnissä

Potentiaaliset pilottikohteet ja -toteuttajat kartoitetaan yhteistyössä kuntien kehittämistoimijoiden kanssa. Pilottikohteeksi valikoitumiseen vaikuttaa kiinnostus toteuttaa kiertotaloutta edistäviä toimenpiteitä omassa toiminnassaan.

- Meri-Lapin yritykset ja toimijat voivat halutessaan ottaa osaa pilotointeihin ja edistää oman toimipaikkansa kiertotalouden kehittymistä, Hendriksson vinkkaa.

Pilotit toteutetaan vaiheittain talven 2020-2021 aikana kahdessa osassa. Ensimmäisessä vaiheessa (kesto noin 1–2 kk) valitaan sovellettava kehitysmalli toimijaryhmän tarpeet huomioiden. Toisessa vaiheessa pilotoidaan muokattu versio asiantuntija-arvioinnin ja toteuttajapalautteen pohjalta. Kaksivaiheisella pilotoinnilla mahdollistetaan toimenpiteiden kehitys ja uudelleentestaus.

Pilotointien toteutuksen tueksi tullaan kokoamaan asiantuntijaverkosto rakennusalan, luonnonvara-alan, liiketalouden ja kiertotalouden asiantuntijoista. Asiantuntijat huolehtivat pilotointeihin liittyvästä raportoinnista ja tukevat tarvittaessa toteutuksia. Pilotoinneista ja niiden pohjalta saadusta tiedosta kootaan hankkeen loppupuolella yhteenveto.

Tavoitteet ylös ja yhteisiksi

Pilottikokeilujen lisäksi SERI-hankkeessa laaditaan seudullinen vähähiilisyys- ja resurssiviisausstrategia.
Monipuolinen ja erityyppiset toiminnot esittelevä toimintapaletti on monistettavissa myös Lapin muihin kuntiin ja kaupunkeihin sekä erilaisiin toimipisteisiin tai yrityksiin.

Lisätietoja hankkeesta ja pilotteihin osallistumisesta voi kysyä hankkeen projektipäälliköltä Katri Hendrikssonilta (katri.hendriksson(ät)lapinamk.fi).

SERI – Resurssiviisas Meri-Lappi -hankeinfo


Päätoteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu
Yhteistyökumppanit: Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio
Kesto: 1.1.2020 – 31.12.2021
Rahoitus: Vipuvoimaa EU:sta, Euroopan aluekehitysrahoitus, Lapin liitto
Budjetti: 353 690 € (EAKR-rahoitus 282 952 €)

LogoMeri-Lappi toimialakartta uutiskuva.jpg

Meri-Lappi on Euroarktisen alueen teollisuuden keskittymä.Hendriksson Katri neliö.jpg

Projekipäällikkö Katri Hendriksson kutsuu yrittäjiä mukaan pilotteihin.