kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Matkalla luovaksi edelläkävijäksi – Lapin AMKin TKI-toiminnan sidosryhmävaikuttavuuden arviointi valmistunut
Uutiset
18.11.2022 12:00

Matkalla luovaksi edelläkävijäksi – Lapin AMKin TKI-toiminnan sidosryhmävaikuttavuuden arviointi valmistunut

Lapin AMK toimii sidosryhmäyhteistyössään tulevaisuusorientoituneesti ja strategisesti.


Keväällä 2022 tehdyssä selvityksessä tutkittiin erityisesti yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien näkökulmasta, kuinka vaikuttavaa Lapin AMKin TKI-toiminta on ollut. Sidosryhmätutkimuksen mukaan Lapin ammattikorkeakoulu koetaan arvostetuksi ja halutuksi TKI-kumppaniksi.

- Tämä arviointi antaa meille arvokasta palautetta TKI toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseksi yhdessä työ- ja elinkeinoelämän ja monien sidosryhmien kanssa. Oli hienoa huomata, miten vahvuutemme tunnistetaan myös laajemminkin, toteaa Lapin ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen.

Lapin AMKin TKI-toiminta on koottu laajemmiksi kokonaisuuksiksi keskeisten teema-alueiden ympärille. AMKin strategiset valinnat koetaan sidosryhmien keskuudessa osuviksi ja tärkeiksi. Lapin alueen TKI-toiminnan yhteistyö keskeisten toimijoiden välillä on tiivistynyt vuosien 2014-2021 aikana ekosysteemimäiseksi kokonaisuudeksi.

Lapin AMKin erityisiä vahvuuksia ovat arktisen alueen erityispiirteiden tuntemus. Vahvuuksiksi tunnistettiin myös TKI-toiminnan työelämä- ja elinkeinolähtöinen näkökulma. Matkailussa, arktisen alan ratkaisuissa ja kiertotaloudessa Lapin AMK tarjoaa myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuista asiantuntemusta. Ammattikorkeakoulun tulisi jatkossakin erikoistua pohjoiselle työ- ja elinkeinoelämälle sopiviin aloihin ja teemoihin tavoilla, jotka tuovat kumppaneille konkreettisia hyötyjä.

Tulevaisuus tehdään tämän päivän TKI-toiminnalla

Yritystoimijoiden näkökulmasta Lapin alueen vahvimmat klusterit ovat matkailu ja teollinen kiertotalous. Potentiaalia on myös muotoilun ja hyvinvoinnin alueilla. Tulevaisuuden megatrendit kuten vihreä siirtymä, uudet teollisuuden kestävät energia- ja kiertotalousratkaisut, elämyksellinen ja kestävä matkailu, sekä arktisen yhteiskunnan turvallisuus ja muutosjoustavuus ovat Lapin AMKin vaikuttavuuden ydintä.

Lapin AMKissa on useita lappilaisille ihmisille merkityksellisiä hyvinvointialan palvelukonsepteja ja oppimisympäristöjä. Tulevaisuuden terveyspalvelut ja Green Care -konseptit korostuvat sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa myös kehittämisen ja johtamiskulttuurin näkökulmasta.

Sidosryhmävaikuttavuuden selvityksen toteuttivat MDI:n asiantuntijat Kaisa Lähteenmäki-Smith, Juho Nyman, Mikko Valtakari ja Tapio Varmola

Tutustu julkaisuun: https://issuu.com/lapinamk/docs/matkalla_luovaksi_edellakavijaksi_lapinamk


Lisätietoa:
Osaamisaluejohtaja Hannele Keränen, p. 050 314 6428, hannele.keranen(at)lapinamk.fi
Rehtori Riitta Rissanen, p. 040 029 3545, riitta.rissanen(at)lapinamk.fi


TKI uutiskuva 420 x 219.jpg