kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Matkailun jakamistalous itsensä työllistämisen keinona tunnetaan vielä huonosti
29.11.2017 6:00

Matkailun jakamistalous itsensä työllistämisen keinona tunnetaan vielä huonosti

Rovaniemeläisillä on kiinnostusta tarjota omaa osaamistaan ja resurssejaan jakamistaloustyyppisesti matkailun alalla. Miksi he eivät ole vielä ryhtyneet palveluntarjoajiksi johtuu ajan, rahan ja uskalluksen puutteesta.


Tiedot perustuvat Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijoiden Piritta Männyn ja Päivi Keisun opinnäytetyöhön, jossa tutkittiin rovaniemeläisten kiinnostusta jakamistaloustyyppistä itsensätyöllistämistä kohtaan matkailun alalla. Tutkimuksen toimeksiantaja on Jakamistalous matkailussa –hanke.

Kevytyrittäjyys ja jakamistalous sopivat hyvin yhteen

Paikalliset ja autenttiset kokemukset ovat matkailualan nouseva trendi. Kehityssuuntaa on edesauttanut jakamistalous, jossa ajatuksena on jakaa jo olemassa olevia resursseja tai osaamista ilmaiseksi tai rahaa vastaan.

Matkailijat etsivät yksityishenkilöiden jakamia resursseja ja elämyksiä digitaalisten alustojen kautta. Suosituin palvelu tällä hetkellä on majoitusta jakava Airbnb.

Ovatko rovaniemeläiset yksityishenkilöt kiinnostuneita tuottamaan jakamistaloustyyppisiä matkailupalveluita? Jos ovat, miksei niitä ole jo tarjottu ja voisiko laskutuspalvelu alentaa palveluiden tarjoajaksi ryhtymistä? Tätä selvitettiin laskutuspalveluyritys Omapaja Oy:n pyynnöstä, sillä yritys ei ole vielä tavoittanut asiakkaikseen matkailupalveluiden tuottajia Rovaniemellä.

Männyn ja Keisun opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli edistää rovaniemeläisten kevytyrittäjäksi ryhtymistä. Tavoitteena oli myös tuottaa yleisesti tietoa rovaniemeläisten tietämyksestä jakamistaloudesta ja laskutuspalvelusta.

Jakamistalous lisää ansaintamahdollisuuksia ja uudistaa työn tekemisen kenttää. Itsensätyöllistäminen onkin lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Kevytyrittäjyys on yksi itsensätyöllistämisen muoto, jonka laskutuspalveluyritys mahdollistaa ilman omaa yritystä. Laskutuspalvelu huolehtii kevytyrittäjän laskutuksen ja lakisääteiset velvoitteet.

Tieto vähentäisi aloittamisen tuskaa

Tutkimus toteutettiin toukokuussa 2017 sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi 236 rovaniemeläistä.

Tutkimuksen tuloksista ilmeni, etteivät rovaniemeläiset tunne kovin hyvin jakamistalouden ilmiötä eivätkä laskutuspalvelun toimintatapaa. Vastaajat eivät tunnistaneet oman arjen jakamista osana itsensä työllistämistä. Kuitenkin 80 prosenttia vastaajista oli kiinnostuneita etenkin arkeen ja luontoon liittyvien matkailupalveluiden tarjoamisesta.

Kiinnostuneista yli puolet totesi ajan puutteen olevan este toiminnan aloittamiselle pääasiassa opintojen ja työn vuoksi. Myös rahan ja uskalluksen puute nähtiin esteinä. Vastaajat eivät osanneet sanoa, helpottaako laskutuspalvelujen käyttö itsensä työllistämistä.

Piritta Männyn ja Päivi Keisun mukaan jakamistalousilmiön ja laskutuspalvelun toimintaperiaatteiden tuntemusta on lisättävä Rovaniemellä. Tiedon lisääminen poistaisi toiminnan aloittamisen esteitä, ja rohkaisisi rovaniemeläisiä aloittamaan kevytyrittäjyyden. Lisäksi tuloksista on luettavissa, että toiminnoilta haetaan helppoutta ja näkyvyyttä.

Opinnäytetyön tuloksena kolme konkreettista kehittämisideaa

Omapajalle tuotettiin kolme sen prosesseja ja näkyvyyttä tehostavaa kehittämisehdotusta: Premium-palvelutaso, Pajapäivä ja Digi Aurora -verkkopalveluun osallistuminen.

Nykyisen Omapaja Oy:n palvelun rinnalle kehitetty Premium-palvelutaso mahdollistaa työllistymisen entistä kevyemmin ja helpottaa kevytyrittäjäksi ryhtymistä. Premium mahdollistaa oman palvelun tuotteistamisen, markkinoinnin, myynnin ja laskutuksen digitaalisen myyntialustan kautta.

Pajapäivän aikana kevytyrittäjät voivat verkostoitua toisten kevytyrittäjien kanssa sekä samalla myydä ja markkinoida palveluitaan potentiaalisille asiakkaille jakaen palvelukokemuksia autenttisissa tilanteissa. Päivällä pyritään lisäämään yksityishenkilöiden tietoa palvelusta ja tuottamisen helppoudesta.

Digi Aurora on Lapin liiton hanke, jossa pyritään luomaan ”yhden luukun takaa” -periaatteella toimiva matkailu- ja liikennepalveluiden verkkoalusta. Omapajan matkailupalveluiden myyntialustan sijoittuminen verkkoalustalle lisäisi näkyvyyttä ja liittäisi jakamistaloustyyppiset matkailupalvelut luonnolliseksi osaksi Lapin matkailutarjontaan. Mahdollisuus verkostoitumiseen ja yhteistyöhön paikallisten toimijoiden kanssa paranisi, jolloin esimerkiksi suurempien ryhmien vastaanottaminen mahdollistuisi.


Yhteydenotot: restonomi (YAMK) -opiskelija Päivi Keisu, 040 5746103, keisupaivi(ät)gmail.com ja restonomi (YAMK) -opiskelija Piritta Mänty, 050 3311951, pirittamaarit(ät)hotmail.com.


Kuvituskuva Keisu ja Mänty mediatiedote.jpg