kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Matkailualan korkeakoulutus vietiin Lapissa uusille yhteistyön urille
2.12.2020 14:00

Matkailualan korkeakoulutus vietiin Lapissa uusille yhteistyön urille

Lapin AMK ja Lapin yliopisto ovat ottaneet tänä syksynä käyttöön uuden tavan järjestää matkailualan korkeakoulusta.


Ammattikorkeakoulu järjestää restonomi AMK-tutkintoon tähtäävää koulutusta ja yliopistolla on puolestaan matkailututkimuksen oppiaine. Uudessa mallissa opiskelija hyödyntää kummankin korkeakoulujen opetustarjontaa.

Korkeakoulujen kehittämisprojektissa on luotu restonomi- ja matkailututkimuksen kandidaatti -tutkinnoille yhteinen perusta.

Osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho Lapin AMKilta iloitsee, että asiantuntijavoimat on nyt yhdistetty niin laajasti kuin se opetuksessa on mahdollista.

- Matkailualan opetusyhteistyötä olemme tehneet aiemminkin, mutta nyt mittakaava on uusi.

Kaiken kaikkiaan yhteisiä opintoja uudessa mallissa on 120 opintopisteen verran. Osa opinnoista on täysin yhteisiä, osa osittain yhteisiä ja osa toisen korkeakoulun opintoja, joita myös toisen korkeakoulun opiskelijat voivat valita.

Restonomin ja kandidaatin tutkinnot eroavat kuitenkin toisistaan erilaisten painotusten myötä. Yliopistossa keskitytään vastuulliseen matkailun tutkimukseen ja tätä tukevat opinnot ovat tarjolla vain yliopiston opiskelijoille. Vastaavasti AMKin projektiopinnot ja opinnäytetyö tukevat kestävän matkailuliiketoiminnan kehittämisen näkökulmaa.

 

Yksilöllisempiä opintopolkuja

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin eli MTI:n osapuolilla on halu kehittää opintotarjontaa ja opiskelijoiden mahdollisuuksia joustaviin opintopolkuihin oman kiinnostuksensa mukaan. Käytännössä opiskelijat voivat valita opintojaksoja kummastakin korkeakoulusta.

Ristiin opiskelemisen mahdollisuuden uskotaan houkuttelevan monia matkailualan opinnoista kiinnostuneita. Yksilöllisemmät opintopolut palvelevat myös työmarkkinoita.

Rovaniemi on matkailukoulutuksen edelläkävijä ja haluaa sellaisena pysyä. Innovaatiot eivät kumarra organisaatioiden rajoja.

Koulutuspäällikkö Mikko Vehkaperä Lapin yliopistolta muistuttaa synergiaeduista.

- Ei ole järkevää opettaa samaa asiaa vierekkäisissä rakennuksissa, vaan integroiden. Näin säästetään myös resursseja ylempien tutkintojen kehittämiseen ja tutkimukseen.

Yhteistyöllä haetaan myös pedagogista vuoropuhelua.

- Haluamme laajentaa opettajien ja opiskelijoiden näkökulmia, hakea inspiraatiota, mutta myös selkiyttää tutkintojen eroja, Mikko Vehkaperä huomauttaa.

 

Rohkaiseva ensimmäinen syksy

Uusi malli on otettu käyttöön tänä syksynä. Opettajat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet yhteisiä opintoja hyvässä yhteistyössä.
Uutta opiskelijaryhmää opettava Lapin AMKin lehtori Minna Väyrynen kertoo, että matkailututkimuksen ja restonomiopintojen yhdistäminen opetuksessa on elävöittänyt keskustelua ja tuonut esille uusia ja erilaisia näkökulmia niin opiskelijoille kuin opettajillekin.

- Opiskelijoita kohdellaan opetuksessa ja arvioinnissa yhdenmukaisesti riippumatta heidän kotikorkeakoulustaan.

Minna Väyrynen on kokenut yhteistyön antoisaksi ja se on sujunut hänen mukaansa hyvin.

- Työt on jaettu tasapuolisesti ja on ollut mukava tutustua yliopiston opettajiin lähemmin.

Matkailututkimusta yliopistolla opettava Salla Jutila on samoilla linjoilla, jos kohta koulujen erot ovat tulleet syksyn aikana selvästi esille.

- Yliopiston ja ammattikorkeakoulun toisistaan melko paljon poikkeavien tavoitteiden ja pedagogiikan yhteensovittaminen ei ollut aivan helppoa ja saumatonta, vaan vaati aika paljon pohtimista ja työtä etukäteen. Ja tämä työ jatkuu edelleen nyt saatujen kokemusten pohjalta.

Myös opiskelijat ovat kokeneet yhteisopiskelun pääasiassa positiivisena asiana. Useimmista on mukavaa päästä näkemään myös toisen korkeakoulun opiskelijoita, opettajia ja opiskelutyylejä.

Toimivasta ja tiiviistä yhteistyöstä toivotaan syttöjä myös muiden toimintojen yhteiskehittämiseen.

- Toivottavasti opiskelijoiden ja opettajien liikkuminen on tulevaisuudessa yhä luontevampaa, Mikko Vehkaperä toivoo.

Ryhmäkuva matkailu luc 120.jpg

MTI

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) muodostavat Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston matkailualan koulutusta tarjoavat yksiköt Rovaniemellä. Asiantuntijayhteistyössä ovat mukana myös Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn ja Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymän Lappian matkailu- ja liitännäisalojen asiantuntijat.Kolme opiskelijaa ojentaa opiskelijakorttia kohti kameraa.