kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Matkailualan AMK-tasoista koulutusta Meri-Lapin alueelle
12.9.2017 12:00

Matkailualan AMK-tasoista koulutusta Meri-Lapin alueelle

Matkailualan koulutuksen pyhättö on perinteisesti Rovaniemi. AMK kuitenkin käyttää mahdollisuuttaan järjestää monimuotokoulutuksia eri puolilla Lappia.


Tammikuussa käynnistyvään restonomikoulutukseen perustetaan Meri-Lapin alueelle oma rinnakkaisryhmä, mikäli ryhmään saadaan mukaan riittävästi opiskelijoita.

Syksyn yhteishaussa mukana oleva matkailu- ja palveluliiketoiminnan restonomi (AMK) -tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, ja opinnot käynnistyvät tammikuussa 2018. Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun asuinpaikasta riippumatta.

Meri-Lapin ryhmä opiskelee samanaikaisesti muun monimuotoryhmän kanssa. Pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu monimuoto-opintojen tapaan verkko-opetuskanavia hyödyntäen. Lähipäiviä järjestetään Rovaniemellä, mutta osin myös Kemissä tai muualla Meri-Lapin alueella erikseen sovittujen lähikontaktipäivien osalta.

Meri-Lapin ryhmän opiskelijoille nimetään oma, alueella toimiva opintoja ohjaava opettaja, jolla on myös tuntemus alueen yrityskentän toiminnasta. Näin opintoihin liittyviä toimeksiantoja, harjoitteluita, projektitöitä ja opinnäytteitä voidaan suunnata alueelle ja sen yrityksiin.

Samaa toimintatapaa on toteutettu vuoden 2016 käynnistyneen opiskelijaryhmän kanssa, ja palautteet ovat olleet sekä opiskelijoilta että alueen toimijoilta kannustavia.

Meri-Lapin alueella erityisesti Kemin kaupungin kanssa on tehty viime vuosina tiivistä yhteistyötä restonomiopintoihin liittyen niin, että opinnot vastaavat yhä paremmin alueen tarpeisiin.

Restonomikoulutuksen monimuotototeutukseen hakeutuvien opiskelijoiden osalta opintoja voidaan nopeuttaa ja tiivistää. Tämä on mahdollista, jos opiskelijalla on aikaisempia opintoja tai vahvaa alan työkokemusta. Samoin opintojen aikaista työskentelyä voidaan hyödyntää opinnoissa. Näin opiskelija voi saada tutkinnon valmiiksi jopa 2 - 2,5 vuoden aikana.

Syksyn yhteishaku korkeakouluihin päättyy 20.9. klo 15. 


Lisätietoja opinnoista ja hausta:

Syksyn yhteishaku Lapin AMKissa
Restonomi (AMK) tutkinnon kuvaus

Hakuportaali opintopolku.fi

Tuija Syväjärvi, Opinto-ohjaaja, p. 040 710 6427, tuija.syvajarvisähköposti.jpgJäänmurtaja

Kuva: Kemin kaupungin kuvagalleria