kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Matkailuala työllistää erityisesti nuoria ja naisia
10.5.2022 7:00

Matkailuala työllistää erityisesti nuoria ja naisia

Vuonna 2019 matkailuala työllisti 154 000 henkilöä, joiden osuus kaikista työllisistä oli 5,8 prosenttia. Koronavuonna 2020 ala työllisti reilut 25 000 henkilöä vähemmän.


Matkailualojen ammateissa työskentelevien naisten osuus oli huomattava, reilut 70 prosenttia. Nuoria työskenteli erityisesti pikaruokatyöntekijöinä, kahvila- ja baarimyyjinä sekä tarjoilijoina. Esimerkiksi pikaruokatyöntekijöistä lähes 65 prosenttia oli 18–24 -vuotiaita. Aloilla tehdään myös usein osa-aika- ja vuorotyötä.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta Matkailutoimialan työllisyys muuttuvassa toimintaympäristössä -raportista. Raportti pureutuu matkailutoimialan työllisyyteen, sen kehitykseen ja näkemyksiin tulevaisuudesta. Raportti sisältää myös katsauksen matkailutyöllisyyteen muissa Pohjoismaissa.

Raportin laati työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto yhteistyössä Oxford Research Oy:n kanssa. Lapin amkilta raportin laatimiseen ovat osallistuneet osaamispäällikkö Anu Harju-Myllyaho, asiantuntija Pasi Satokangas ja lehtori Mari Vähäkuopus.

Matkailutilinpidossa 2019–2020 julkaistujen vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan matkailutoimialoilla työskenteli yhteensä 128 700 henkilöä vuonna 2020. Matkailutoimialojen työllisten määrä väheni 25 400 henkilöä (-16 %) pandemian aiheuttamien rajoitusten johdosta.

Teemaraportin mukaan koronapandemia syvensi alan kohtaamaa työvoimapulaa. Tutkijat ennakoivat ulkomaisen työvoiman tarpeen kasvavan. Tulevina vuosina on myös entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota matkailutyön veto- ja pitovoimaan, työoloihin, esimiestyöhön sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämiseen.

Alkuperäinen tiedote:
TEM: Teemaraportti: Matkailualalle työllistyvät erityisesti naiset ja nuoret. 6.5.2022Kaksi tontuksi pukeutunutta nuorta naista opastaa lasta arkartelussa.