kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Master School uudistaa YAMK-koulutuksia
3.3.2020 12:00

Master School uudistaa YAMK-koulutuksia

Ylempään AMK-tutkintoon (YAMK) johtava koulutustarjonta on Lapin AMKissa koottu Master Schooliksi.


Muutoksella haluttiin korostaa sekä opintojen monialaisuutta että uutta tutkintomallia, jossa opiskelija voi päättää tutkintonsa osat entistä enemmän itse. Uusi Master School oli kehitystyön luonteva askel.

Johtamisen taitojen kartuttaminen, oman työnantajan toiminnan kehittäminen tai esimiehen roolin syventäminen. Tässä listattuna muutama syy sille, miksi työelämässä olevat korkeakoulututkinnon suorittaneet ovat päättäneet lähteä takaisin opin tielle ja valinneet maisteritasoisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.


Verkko-opetusta ja vierailevia luennoitsijoita

Vuosittain Lapin AMKista valmistuu noin 140 YAMK-opiskelijaa, jotka ovat kotoisin sekä Lapin alueelta että muualta Suomesta. Pitkien välimatkojen Lapissa käytetään mielellään nykyaikaisia verkkopedagogisia keinoja ja oppeja.

– Osa opinnoista tai koko koulutus on mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Opinnot on kuitenkin aikataulutettu, mikä helpottaa muun elämän yhdistämistä opiskeluun, kertoo yliopettaja Merja Koikkalainen.

Lapin AMKissa tulee ensi vuonna käyttöön uusi YAMK-tutkintokoulutusmalli, jossa opiskelijat valitsevat tutkintonsa sisällöt vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista. Työssäkäyvän opiskelijan ajankäytön suunnittelua helpottaa, että verkko-opintojen osuus on aiempaa suurempi.

– Ydinajatuksena on, että opiskelijat voivat poimia vaihtoehtoisia opintojaksoja omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. He voivat siis räätälöidä itselleen sopivan, yksilöllisen tutkintokokonaisuuden.

Monimuoto-opiskelu opiskelukaverit uutiskuva.jpg

YAMK-koulutusten ohjausprosessit on mietitty tarkkaan. ”Annamme raamit, mutta opiskelija itse pääsee määrittelemään omat aikataulunsa”, kommentoi yliopettaja Merja Koikkalainen ja lisää: ”Monet opiskelijat ovat yllättyneet myös kuinka yhteisöllistä verkko-opiskelu on ollut. Ammatillisia verkostoja ja ystävyyssuhteita syntyy myös verkossa.”

Master Schoolin myötä ammattikorkeakoulu on myös vahvistanut työelämäyhteyksiä ja Visiting Professors -toimintaa. Vierailevat työelämän edustajat tuovat opetukseen ajantasaista näkemystä työelämän osaamisvaatimuksista.

 

Monialaisuus avaa tietä oivalluksille

Yliopettajat työskentelevät monialaisessa tiimissä, ja sama mahdollisuus tarjoutuu myös YAMK-opiskelijoille.

– Opiskelijat ovat kokeneet työskentelyn eri alojen osaajien kanssa virkistävänä. Monialaisuus ruokkii luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, yhteisöllisyyttä ja luo samalla uudenlaisia verkostoja, listaa Koikkalainen.

– Tätä opiskelijat toivovatkin, että pääsisivät irtaantumaan töistä ja keskittymään omaan kehittymiseen. Master School vastaa tästä, summaa Koikkalainen hymyillen.

Osa koulutuksista on monialaisia ja osa koulutuksista syventyy tiettyyn alaan. Kaikki koulutukset sisältävät kuitenkin vähintään 10 opintopisteitä monialaisia opintoja.


Aina ajan hermolla

YAMK-tutkintokoulutuksia on järjestetty Suomessa jo reilun 15 vuoden ajan ja ne ovat kehittyneet alkuajoista valtavasti. Lapin AMK on ollut kehittämistyön kärjessä alusta asti.

– Työelämässä on kiinnostusta maisteritasoiseen ja erityisesti työelämälähtöiseen koulutukseen, joita juuri master- eli YAMK-tutkinnot edustavat. Jatkuvaa oppimista tulee tukea ja työelämässä olevilla ihmisillä tulee olla joustava mahdollisuus päivittää omaa osaamistaan, täydentää Lapin AMKin rehtori Riitta Rissanen.

– Meillä on huikea yliopettajista koostuva tiimi, joka kehittää ja uudistaa tutkinto-ohjelmien sisältöjä. Työelämän muuttuviin tarpeisiin osataan meillä reagoida ketterästi. Jos jotain koulutussisältöä ei esimerkiksi enää työelämässä tarvita, on opettajilla helppo tuottaa uutta sisältöä Master Schooliin, Rissanen kommentoi.

– YAMK-tutkinnon suorittaminen on myös opiskelijalle maksutonta, Rissanen muistuttaa.


Master School INFO

YAMK-tutkinnot Lapin AMKissa

Agrologi YAMK
Fysioterapeutti YAMK
Geronomi YAMK
Insinööri YAMK
Liikunnanohjaaja YAMK
Metsätalousinsinööri YAMK
Restonomi YAMK
Sairaanhoitaja YAMK
Sosionomi YAMK
Terveydenhoitaja YAMK
Tradenomi YAMK / Master of Business Administration

Master- eli YAMK-tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Opinnot kestävät puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen. Yleensä tutkinto tehdään työn ohessa sivutoimisesti opiskellen.

Tutkinnot ovat 60 tai 90 opintopisteen laajuisia. Laajuus katsotaan sen mukaan, miten laaja AMK-tutkinto hakijalla on taustalla.

www.lapinamk.fi/masterschool

Hakeminen

Suomenkielisiin koulutuksiin haetaan kevään yhteishaussa 17.- 31.3.2021 osoitteessa opintopolku.fi.

Englanninkieliseen MBA-ohjelmaan haetaan osoitteessa studyinfo.fi vuosittain maaliskuussa.

Pääsyvaatimuksena Master Schooliin on alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu koulutus, jonka Lapin AMK katsoo riittäväksi. Lisäksi hakijalla on oltava tutkinnon jälkeen hankittua, saman alan työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta.Merja Koikkalainen ja Riitta Rissanen istuvat kahvilan pöydän ääressä ja hymyilevät kameralle.

Lapin AMKilla on menossa tällä hetkellä Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama kansallinen kehittämishanke. ”Luomme opiskelijalähtöisen, monialaisen ja digitaalisuutta monipuolisesti hyödyntävän YAMK-tutkintokoulutusmallin”, Lapin AMK:n rehtori Riitta Rissanen ja yliopettaja Merja Koikkalainen kertovat.