kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Markkinoinnin automaation kesyttäminen – parhaat käytännöt B2C-verkkokauppiaalle
8.6.2022 8:00

Markkinoinnin automaation kesyttäminen – parhaat käytännöt B2C-verkkokauppiaalle

Saara Aarnio selvitti YAMK-opinnäytetyössään, miten markkinoinnin automaatiota on mahdollista hyödyntää B2C-verkkokaupan myynnin tukena. ​YAMK-opinnäytetyön toimeksiantajana toimi turkulaislähtöinen Hyvinvoinnin Tavaratalo Oy, joka on yksi Suomen suurimmista hyvinvointialan verkkokaupoista.


Markkinoinnin automaatio on ajankohtainen markkinointiteknologia, jonka avulla yritykset tavoittelevat muun muassa kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin, asiakaskeskeisempää liiketoimintaa, säästöjä henkilöstöresursseissa sekä korkeampaa liikevoittoa. Markkinoinnin automaation ja sisältömarkkinoinnin siivittämänä asiakkaille on mahdollista tarjota heidän tarpeisiinsa mukautettua, arvokasta ja oikea-aikaista markkinointiviestintää, joka edistää parhaimmillaan kannattavaa liiketoimintaa. Verkkokauppa on Suomessa jatkuvasti kasvava kaupan ala, joka voi hyötyä markkinoinnin automaatioratkaisuista kilpailun kovetessa. Vaikka verkkokauppa itsessään – kuin myös markkinoinnin automaatio – ovat tämän hetken kaupan alan megatrendejä, verkkokaupan markkinoinnin automaatiota on tutkittu vain vähän.

YAMK-opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa markkinoinnin automaation kokonaisuus kehittämistyötä varten valitulle luonnonkosmetiikan asiakassegmentille sekä verkkokauppaan soveltuvat markkinoinnin automaation perusautomaatiot. Opinnäytetyössä selvitettiin markkinoinnin automaation tehokkuutta kuvaavat tärkeimmät seurattavat mittarit ja tutkittiin vaikuttaako markkinoinnin automaatio asiakassuhteen säilyttämiseen ja kasvattamiseen. Tarkastelun pohjalta luotiin B2C-verkkokaupan markkinoinnin automaation parhaat käytännöt.
Työn tutkimusmenetelmänä käytettiin palvelumuotoilua sen monipuolisuuden ja asiakaskeskeisyyden takia. Markkinoinnin automaation kokonaisuuden suunnittelu perustui palvelumuotoilun menetelmien avulla muodostettuun asiakasymmärrykseen sekä käsitykseen verkkokaupan nykytilasta ja tavoitteista. Palvelumuotoilu koettiin hyödylliseksi menetelmäksi tämäntyyppisessä kehittämistyössä, jonka tarkoituksena on rakentaa asiakkaan toiminnallisiin ja sisällöllisiin tarpeisiin vastaava markkinoinnin automaation kokonaisuus, joka tuottaa asiakkaalle relevanttia lisäarvoa hänen ostopolullaan.
Kehittämistyön keskeisimpänä tuloksena havaittiin, että markkinoinnin automaation perusautomaatiot tuottivat liiketoiminnallista hyötyä jo muutaman kuukauden seurantajakson kuluttua. Opinnäytetyössä rakennettiin toimiva markkinoinnin automaation kokonaisuus verkkokaupan asiakkaille ja valitulle luonnonkosmetiikan asiakassegmentille, sekä laadittiin mittarit markkinoinnin automaation tuottamaa myynnin kehitystä ja asiakassuhteen säilyttämistä varten. Työn hyödynnettävyyden kannalta merkittävimpänä tuotoksena voidaan pitää yleisesti B2C-verkkokaupoissa sovellettavia markkinoinnin automaation parhaita käytäntöjä, joiden pohjalta myös uusi verkkokauppias voi ottaa markkinoinnin automaation käyttöönsä mutkattomasti jo liiketoimintansa alkumetreiltä asti. Parhaat käytännöt jaoteltiin suunnitteluun, mittareihin, markkinoinnin automaation rakentamiseen ja raportointiin liittyen. Kokonaisuus sisältää yksityiskohtaiset ohjeistukset ja tavoitteet kustakin edellä mainituista osa-alueesta.
Lisätiedot:
Saara Aarnio, puh. 044 010 0165, saara(at)hyvinvoinnin.fiMarkkinointiin liittyva kuva