kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Marika Kunnari selvitti nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemuksia Rovaniemellä
6.5.2014 13:00

Marika Kunnari selvitti nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemuksia Rovaniemellä

Uusi julkaisu antaa äänen nuorten omalle kokemukselle hyvinvoinnistaan ja hyvinvointipalveluista Rovaniemellä.


Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset -selvityksellä on kerätty nuorten omia kokemuksia hyvinvoinnistaan. Samalla tuotetaan Rovaniemen kaupungin nuorisotoimelle tietoa nuorisolle suunnattujen palvelujen saatavuudesta, laadusta ja kiinnostavuudesta.

Tutkimus selvittää missä nuorisoryhmissä tyytyväisyys- tai tyytymättömyyskokemukset ovat erityisen yleisiä. Edelleen tuodaan esille rovaniemeläisten nuorten ja aikuisten välisten hyvinvointikokemusten samanlaisuudet ja erilaisuudet.

Tarkastelun keskiössä ovat nuorten tyytyväisyys- tai tyytymättömyyskokemukset liittyen opiskeluun, kesätyöhön/työhön, rahan riittämiseen, ihmissuhteisiin, omiin ominaisuuksiin, elintapoihin, Rovaniemen ominaisuuksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tulevaisuuden hyvinvointiin.

Informantteina ovat toimineet Rovaniemen 7- ja 9-luokkalaiset, ammattiopistojen toisen vuosikurssin opiskelijat sekä lukion 2-luokkalaiset. Selvityksen aineistona olevaan nuorisokyselyyn vastasi 1345 Rovaniemellä opiskelevaa nuorta.

Nuoret ovat yleisimmin tyytymättömiä opintojen kuormittavuuteen, kesätyön/työn osalta palkkaukseen, rahan riittämisen osalta harrastuksiin, ihmissuhteiden osalta sukulaissuhteisiin, omien ominaisuuksiensa osalta energisyyteen ja elintapojensa osalta nukkumistottumuksiin. Rovaniemen ominaisuuksien osalta tyytymättömimpiä ollaan julkisen liikenteen toimivuuteen ja yhteiskunnan osalta ihmisten välisen suvaitsevaisuuden toteutumiseen.

Tytöt ja lukiolaiset ovat keskimäärin tyytymättömimpiä eri hyvinvointisisältöihin. Samoin nuoret, joilla ei ole erityisiä harrastuksia tai vain toisen vanhemman kanssa asuvat sekä työttömän vanhemman/työttömien vanhempien nuoret.

Hyvinvointivajeet näyttävät kerääntyvän ikään katsomatta naissukupuolelle, yksinhuoltajaperheille sekä työttömyydestä kärsiville perheille. Rovaniemeläiset nuoret kokevat kuitenkin aikuisia vähemmän tyytymättömyyttä eri hyvinvointisisältöihin. Ainoastaan opintojen osalta nuorten tyytyväisyys-/tyytymättömyystilanne on tulkittavissa aikuisten vastaavaa tilannetta huonommaksi.

Nuorille suunnatut palvelut näyttäisivät jäävän vajaakäytölle Rovaniemellä. Kyseisiä palveluja käyttävät nuoret ovat kuitenkin yleisesti tyytyväisiä niiden saatavuuteen ja laatuun.

Nuorison hyvinvointi- ja palvelukokemukset -selvitys on yksi Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka -hankkeen tuottamasta julkaisusta. Se on jatkoa hankkeen Kuntalaisten hyvinvointikokemukset Lapissa -tutkimukselle, jossa selvitettiin lappilaisten aikuisten kokemuksellista hyvinvointia.

Linkki julkaisuun: http://theseus.fi/handle/10024/73243

 LapinAMK Kunnari kansikuva.jpg