kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Maksuttoman harrastustoiminnan malli
30.11.2017 12:00

Maksuttoman harrastustoiminnan malli

Uuden Matala kynnys -mallin avulla voidaan luoda lapsille ja nuorille maksuttomia harrastusmahdollisuuksia, ilman kustannuksia.


Selkeä malli on työkalu kunnille, kaupungeille ja muille tahoille, jotka haluavat järjestää maksutonta harrastustoimintaa Suomessa. Matala kynnys -mallin avulla voidaan luoda pohja maksuttomalle harrastustoiminnalle kunnassa tai sillä voidaan tukea jo olemassa olevaa toimintaa.

Kaavio Raivio.jpg
Kuvio 1. Matala kynnys-toimintamalli

Matala kynnys -toimintamallin tarkoituksena on tarjota erilaisia maksuttomia harrastuskerhoja sekä lajikokeilumahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Mallin toiminnasta on luonut Lapin ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Jani Raivio osana Matala kynnys ry:ltä saamaansa opinnäytetyötoimeksiantoa.

Vuoden aikana toimintakausia on kaksi, joissa yhdellä toimintakaudella tarjotaan 8-10 viikkoa maksutonta harrastustoimintaa. Vuoden aikana toiminnan kautta voidaan tarjota jopa 5 kuukautta maksutonta harrastustoimintaa lapsille ja nuorille, ilman kustannuksia.

Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret, joille kerhoja ja lajikokeiluja järjestetään. Maksuttomuus toteutuu niin, että siihen sitoutuneet tahot antavat toiminnalleen kukin oman panoksensa. Kun kaikki mukana olevat antavat tukensa toiminnalle, he saavat myös toiminnan kautta itse hyötyjä. Seurat ja lajiliitot toteuttavat kerhot sekä lajikokeilut.

Tätä kautta toimijat saavat positiivista näkyvyyttä ja mahdollisesti myös uusia harrastajia lajilleen. Kunnat voivat lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla toimintaa tilojen ja tiedottamisen kautta. Yhteistyökumppanit ja yritykset luovat mahdollisuuksia omien vahvuuksiensa mukaan.

Matala kynnys ry. konsultoi ja antaa toiminnalle ilmoittautumisjärjestelmän sekä kokoaa harrastekalenterin, johon kaikki maksuttomat Matala kynnys -kerhot ja lajikokeilumahdollisuudet ovat koottu selkeäksi kokonaisuudeksi.

Matalakynnys 2.jpg

Kuvio 2. Joensuun maksuttoman harrastustoiminnan kalenteri 2017 (Matala Kynnys 2017)

Matala kynnys ry. on perustettu organisoimaan maksutonta harrastustoimintaa vapaaehtoispohjalta. Matala kynnys -toiminta on lähtöisin Joensuusta, jossa sitä on toteutettu vuodesta 2015 alkaen. Toimintamalli on levinnyt myös Espooseen, jossa toiminta alkoi keväällä 2017.

Matala kynnys- toiminta tukee lasten ja nuorten tasa-arvoa, ennalta ehkäisee syrjäytymistä ja edistää kotoutumista. Toiminta on kaikille avointa taustoista riippumatta, ja näin se myös edistää opetusministeriön (2017) ”harrastustakuun” tavoitteita, joka on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus.

Lisätietoja Matala kynnys -toimintamallista:
Jani Raivio
040 536 2716
jani.raivio(ät)gmail.comMatala kynnys