kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Maakuntauudistuksessa muutosta johdetaan yhteistyöllä
22.11.2018 13:00

Maakuntauudistuksessa muutosta johdetaan yhteistyöllä

Ihmisten toiminta, yhteiset periaatteet, luottamus ja sitoutuminen ratkaisevat maakuntauudistuksen onnistumisen. Näiden johtaminen on yhtä tärkeää kuin hallinnollisten rakenteiden ja toimintaprosessien johtaminen.


Maakunta- ja sote-uudistus on Suomen historian suurimpia aluehallinnon uudistuksia. Keski-Pohjanmaalla maakuntauudistus koskettaa viidentoista eri organisaation toimintaa ja lähes 4000 ihmisen työtä.

FM Marita Mutka esittää opinnäytetyössään kehittämissuosituksia Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen strategisen muutosjohtamisen tueksi. Opinnäytetyö on tehty osana Lapin ammattikorkeakoulun Digiajan palvelujohtaminen -YAMK-koulutusohjelmaa.
Tutkimuksessa keskityttiin uuden maakuntaorganisaation aluekehityksen ja kasvupalvelujen toimialueen suunnitteluun. Työssä tarkastellaan myös maakuntauudistuksen valtakunnallisen ohjauksen merkitystä alueelliselle valmistelutyölle.

Tutkimuksen mukaan yleinen motivaatio maakuntauudistuksen toteuttamiseen on Keski-Pohjanmaalla hyvä. Motivaatiota lisää mahdollisuus päättää ja järjestää oman alueen palvelut alueen erityispiirteet ja tarpeet huomioiden.

Talouteen, henkilöstöresursseihin ja osaamisen kehittämiseen liittyvät valinnat ovat keskeisiä maakuntauudistuksen valmisteluun ja etenkin tulevan maakunnan toimintakykyyn vaikuttavia asioita. Marita Mutka suosittelee kiinnittämään niihin huomiota strategisessa muutosjohtamisessa.

- Maakuntauudistuksen valtakunnallisen ohjauksen osalta tulee uudistaa toimitamallit sekä maakuntien ja ministeriöiden että valtioneuvoston ja ministeriöiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittämiseksi.

Toiminnan jatkuvuus, tehokkuus ja henkilöstön työhyvinvointi edellyttävät organisaation toimintakulttuurin tietoista kehittämistä ja juurruttamista.

- Yhteistyössä asetetut tavoitteet ja viestintä ovat muutoksen johtamisen keskeisiä strategisia työkaluja myös maakuntauudistuksessa, Marita Mutka tiivistää.

Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla maakuntauudistuksen valmistelussa mukana olleita asiantuntijoita, valmistelijoita ja muutosjohtoa, ja se antaa uutta tietoa ajankohtaisesta hallinnollisesta ja työelämään liittyvästä muutoksesta. Tuloksia voidaan soveltaa erityisesti laajojen, useita eri asiantuntijaorganisaatioita koskettavien julkishallinnon muutosprosessien toteuttamisessa.

Lisätiedot:
Marita Mutka, p. 040 773 4521, s-posti: marita.mutka(ät)keski-pohjanmaa.fiYhteistyö muutos johtaminen.jpg