kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Maahanmuuttajille uusia siltoja jatko-opintoihin ja työelämään
17.5.2021 13:00

Maahanmuuttajille uusia siltoja jatko-opintoihin ja työelämään

Silta-hankkeessa kehitetään urapolkua aikuisten perusopetuksesta toiselle asteelle ja sitä kautta työelämään ja korkeakouluun.


Logo

Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hankkeessa on mukana laaja lappilainen verkosto. Päätoteuttaja on Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja osatoteuttajia ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Peräpohjolan Kansanopiston Kannatusyhdistys ry, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Yhteiskehittäminen viiden oppilaitoksen kesken vahvistaa lappilaista koulutuskumppanuutta sekä rakentaa siltaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden sujuville siirtymille koulutusasteelta toiselle opiskelijan tilanteen ja taustat huomioiden.

Hankkeessa edistetään myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden siirtymä- ja koulutuspolkuja. Toiminta kattaa kohderyhmien koulutuksen aina aikuisten perusopetuksesta ja toisen asteen ammatillisista opinnoista korkeakoulutukseen sekä maisteritutkinnon jälkeisiin jatko-opintoihin ja työelämään.

 

Opiskelun kriittiset nivelvaiheet

Hankkeen päätavoite on kehittää tukitoimia opiskelun nivelvaiheita varten. Nivelvaiheilla tarkoitetaan siirtymiä opintoihin ja työelämään opintojen alku- ja loppuvaiheissa sekä siirtymistä työelämään opintojen aikana.

- Silta-hanke kytkeytyy Lapin liiton vetämään veto- ja pitovoiman kokonaisuuteen. Edistämme Lapin veto- ja pitovoimaa maahanmuuttajaopiskelijoiden ja kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös edistää heidän työllistymistään Lapin alueelle ja näin luoda edellytyksiä koko Lapin elinkeinoelämän kehittymiselle, korostaa Lappian osaamispalvelujohtaja Tuomo Palokangas.

 

Ohjausosaamista ja mentorointia

Hankkeen aikana lisätään myös oppilaitosten henkilöstön osaamista ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden tukemisessa.

- Toisella asteella opintojen suunnittelu ja toteutus sekä oppimisen tukitoimet toteutetaan Lappiassa, REDUssa ja Peräpohjolan Opistossa moniammatillisena tiimityönä, johon osallistuvat opiskelija, oma-ohjaaja, opinto-ohjaaja ja suomen kielen opettaja. Korkeakoulujen ohjaus- ja neuvontahenkilöstön osaamista laajennetaan kansainvälisten koulutusjärjestelmien ja tutkintojen tuntemuksessa, projektipäällikkö Susanna Kouri kertoo.

Lapin ammattikorkeakoulussa ja Lapin yliopistossa kehitetään opiskelu- ja työelämämentorointia. Työelämän kokemusosaamisen kautta siirretään tietoa ja kokemuksia opiskelijalle opiskelun ja työllistymisen tueksi.

Keskeisiä teemoja ovat työelämävalmiudet ja niiden oppiminen, oman ammattialan käsitteet ja kulttuuritietoisuus, oman alan työllistymismahdollisuudet, urapolut ja hakeutuminen työelämään ja kestävän kehityksen periaatteet tulevassa työssä.

Lappiassa ja REDUssa järjestetään työpaikkaohjaajille koulutusta maahanmuuttajien ohjaukseen. Työelämässä oppimisen jaksoilla tuetaan suomenkielen tukitoimia ja ammatissa tarvittavaa kielitaitoa. Yliopistossa kootaan työelämään tietopaketteja kulttuuritietoisuudesta ja tuetaan maahanmuuttajien ja kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä opintojen aikana ja niiden jälkeen.

Silta – Siirtymät maahanmuuttajien urapoluilla -hanke on saanut rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta. Rahoitusta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 878 562 euroa. Hanke toteutetaan 1.4.2021 – 31.3.2023.

Lisätietoja

Susanna Kouri
projektipäällikkö
p. 040 510 4137
susanna.kouri(at)lappia.fi

Noora Wilhelmsson
projektikoordinaattori
p. 040 514 8165
noora.wilhelmsson(a)lapinamk.fi

Hankeosapuolten logot.Piirroskuvassa ihmisjoukko kävelee siltaa pitkin joen yli.