kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Luonnonvarojen arktinen tutkimus- ja koulutusyhteistyö saa uusia muotoja
2.1.2020 8:00

Luonnonvarojen arktinen tutkimus- ja koulutusyhteistyö saa uusia muotoja

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston välinen kumppanuussopimus merkitsee strategisen yhteistyön lisäksi tukea bio- ja kiertotalouden yritystoiminnalle.


Sopimuskumppanit haluavat syventää jo olemassa olevaa monipuolista tutkimusyhteistyötä ja tehdä entistä vaikuttavampaa kansallista ja kansainvälistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioyhteistyötä erityisesti arktisten luonnonvarojen sekä bio- ja kiertotalouden kysymyksissä.


Yhteistyöllä tukea yritystoimintaan ja koulutukseen

Kehittyvä yhteistyö tähtää asiakkaiden saamaan hyötyyn. Poikkitieteellisellä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla voidaan tehokkaammin tuottaa uudenlaisia ratkaisuja yhteiskunnan ja elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Arktiseen biotalouteen liittyvää yritystoimintaa kehitetään yhdessä yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Matalan kynnyksen yritys- ja tuotantoratkaisut edistävät arktisen alueen elinvoimaisuutta.

Tavoitteena on luonnonvarojen kestävä käyttö, käyttömuotojen yhteensovittaminen, lisäarvotuotteiden – myös aineettomiin arvoihin pohjautuvien – kehittäminen ja tuotteistaminen liiketoiminnaksi sekä tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen hyödyntäminen.

Myös arktisen bio- ja kiertotalouden koulutusmahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä. Opiskelijoille avautuu uusia mahdollisuuksia harjoitteluun ja opinnäytteiden laadintaan osana T&K-toimintaa. Opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin parannetaan niin ikään.

Asiantuntijayhteistyöhön kuuluvat myös tutkimusinfrastruktuurien ja tutkimusaineistojen keskinäinen hyödyntäminen.

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston, yhdessä Lapin korkeakoulukonsernin (LUC), näkökulmasta vuoden 2019 loppupuolella solmittu kumppanuussopimus tukee hyvällä tavalla uuden LUC-strategian Globaali arktinen vastuu -painoalaa ja siihen liittyvän kärkiohjelman tavoitteita.

Tiedustelut

rehtori Riitta Rissanen, Lapin ammattikorkeakoulu
rehtori Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto
pääjohtaja Johanna Buchert, Luonnonvarakeskusbiotalous uutiskuva.jpg